Ekonomiopetussaavutus 2009 –kunniamaininnat Turun kauppakorkeakoululle ja Vaasan yliopistolle

Ekonomiopetussaavutus-kilpailun teema vuonna 2009 oli Innovatiiviset opetusmenetelmät. Tavoitteena oli kartoittaa uusia, kekseliäitä ja luovia opetusmenetelmiä.

Varsinaista Ekonomiopetussaavutuspalkintoa ei jaettu. Kilpailussa jaettiin kaksi kunniamainintaa; Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden aineen opintojaksolle "Business development laboratory: turning ideas into business" vastuuopettajanaan projektipäällikkö, KTM Vesa Hautala sekä Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen opintojaksolle "Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi" vastuuopettajanaan tutkija, KTM Liisa Mäkelä. Kurssien palkitsemista esittivät Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta ja Vaasan kauppatieteiden opiskelijat Warrantti ry.

Valintaraati piti molempia opintojaksoja erinomaisina esimerkkeinä korkeatasoisesta ja luovasta kauppatieteiden opetuksesta. Vesa Hautalan vetämän kurssin tavoitteena oli synnyttää haastavassa ja monitieteellisessä oppimisympäristössä oikeita yritysten toimintasuunnitelmia. Liisa Mäkelä hyödynsi kurssillaan useita osallistavia oppimismenetelmiä ja nivoi opetuksessaan onnistuneesti yhteen kaksi eri aihealuetta. Molempien palkittujen kurssien opetusprosessit olivat aidosti toimivia, opiskelijan näkökulmasta rakennettuja ja tukivat aidon opiskelija-opettaja-vuorovaikutussuhteen syntymistä.

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan esitys "Business development laboratory: turning ideas into business" (pdf)

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi