Ekonomiliiton Opetuspalkinto 2010 Turun kauppakorkeakouluun

Suomen Ekonomiliitto SEFEn opetuspalkinnon teema vuonna 2010 oli innostavin perusopetusjakso. Voittajaksi valittiin LOGY Logistiikan perusteet (3 op). Kurssin järjesti Turun kauppakorkeakoulussa markkinoinnin laitokseen kuuluva logistiikan pääaine, ja kurssin vastuuopettaja oli KTT Harri Lorentz. Esityksen takana oli Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.

SEFE pyysi kilpailuesityksiä opetusjaksoista, jotka ovat onnistuneet poikkeuksellisen hyvin johdattamaan opiskelijansa opetettavan aineen perusteisiin. Opetustavan piti olla innostava ja oppimislähtöinen. Opetusjakson tuli kattaa käsiteltävä aihe laajasti ja myös toimia innostavana kannustimena jatkaa opintoja syvemmälle aiheeseen. Pääsääntöisesti kyseessä tuli olla kandidaatinopintojen ensimmäisenä opintovuonna suoritettu opintojakso.

Tavoitteena oli palkita kauppatieteellinen perusopetusjakso, joka opiskelijoiden mielestä on innostavimmilla tavalla johdattanut heidät kyseisen kauppatieteellisen aineen perusteisiin. Kurssilla käytetyn opetusmenetelmän tuli olla toisinnettavissa. Kurssin suoritustapa oli yksi sen arviointikriteereistä. Useampana vuonna järjestettyjen kurssien kohdalla kurssipalautteen hyödyntäminen oli yksi arviointiperusteista.

Palkittu kurssi oli suomenkielinen ja suunnattu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille pakollisena osana kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelija logistiikan keskeisiin osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin sekä logistiikan kokonaisvaikutukseen yrityksen toiminnassa. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon pakollisena osana kuuluvaa kurssia kehuttiin muun muassa selkeästä rakenteestaan, mielenkiintoisista luennoitsijoistaan ja käytäntöön sidotuista esimerkeistään. Kurssista saatua opiskelijapalautetta hyödynnettiin kurssin kehittämisessä, ja rakentava kritiikki pyrittiin huomioimaan. Kaiken kaikkiaan kurssista pyrittiin suuren opiskelijamäärän asettamien rajoitteiden puitteissa tekemään mahdollisimman mukaansatempaava ja kattava peruskurssi.

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n esitys "LOGY Logistiikan perusteet" (pdf)

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi