Vaasan yliopiston kandidaatin tutkielmaprosessissa ohjataan opintoja opiskelijalähtöisesti

Suomen Ekonomiliitto SEFEn opetuspalkinnon saajaa etsittiin vuonna 2011 teemalla Ohjauksen hyvät käytännöt. Voittajaksi valittiin Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön kandidaatin tutkielmaprosessi ja yliassistentti Annika Tidström.

Opiskelijayhteisöt saattoivat ehdottaa palkinnon saajaksi kauppatieteellisiä yksiköitä opinnäytetöiden ja opintojen ohjauksen perusteella. Toimivia käytänteitä haettiin myös muusta opintojen sujuvoittamiseen liittyvästä ohjaustoiminnasta. Erityinen painoarvo kilpailussa annettiin ohjauksen opiskelijalähtöisyydelle sekä innovatiivisille ja mallinnettavissa oleville käytänteille, jotka voivat toimia esimerkkinä kaikille yliopistoille.

"Opetuspalkinnolla halutaan nostaa esiin yksittäinen opettaja, joka on tuonut merkittävän henkilökohtaisen panoksen erinomaisen ekonomikoulutuksen antamiseen. Laadukkaan, inspiroivan ja tieteeseen pohjautuvan opetuksen mahdollistaa määrätietoinen opetuksen laatuun panostaminen niin yksittäisen opettajan kuin yliopistonkin osalta", SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund toteaa.

Ekonomeista ja kauppatieteiden opiskelijoista koostunut raati valitsi opetuspalkinnon saajaksi Vaasan kauppatieteiden opiskelijat Warrantti ry:n esityksen. Raadin mukaan kandidaatin tutkielman ohjauksessa korostui muista poikkeava, helposti monistettava käytäntö. Opiskelijat ovat ohjauksen suhteen samanarvoisessa asemassa oman kandityön ohjaajasta riippumatta. Raati katsoi ohjauksen antavan hyvän pohjan gradun tekoon.

Annika Tidström mukaan järjestelmällisyys ja määräajat toteutuvat parhaiten ympäristössä, missä opiskelija nauttii oppimisestaan, ottaa vastuun omasta työnteostaan ja on ylpeä saavutuksestaan. "Kurssin opettajana koen yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi inspiroida opiskelijoita niin että he motivoituvat ja uskovat omaan osaamiseen", hän sanoo.

Kunniamaininta myönnettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijapalveluille Taitosalkku-opintojaksosta. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) esitys valittiin myös opetuspalkinnon parhaaksi esitystekniseksi työksi.

SEFE tukee kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä vuosittain jaettavalla Ekonomiliiton opetuspalkinnolla. Opetuspalkinnon suuruus on 6 000 euroa. Palkinto luovutettiin kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa tapaamisessa Jyväskylässä 15.8.

Lue lisää Opetuspalkinnon 2011 voittajan haastattelu Laadukas opetus – mistä se syntyy?

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi