Innovatiivisuus ja käytännöllisyys toivat Ekonomiliiton Opetuspalkinnon Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon

Suomen Ekonomiliitto SEFEn vuoden 2012 Opetuspalkinnon saivat kansainvälisen markkinoinnin professorit Olli Kuivalainen ja Sami Saarenketo Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kauppatieteellisestä tiedekunnasta. Master in International Marketing Management -maisteriohjelmaan kuuluva International Entrepreneurship-kurssia Opetuspalkinnon saajaksi esitti ainejärjestö Enklaavi ry.

Tänä vuonna SEFEn Opetuspalkinnon saajaa etsittiin teemalla kotikansainvälistyminen. Kotikansainvälistyminen (Internationalisation at Home) tarkoittaa kansainvälistymistä kotimaassa.

"Valinnan perusteina painottuivat vaihto-opiskelijoiden korkea osuus, opiskelijoiden välille syntyvä aito vuorovaikutus, tuore tenttijärjestelmien muoto, tosielämän casejen käyttäminen sekä aito ja vakuuttava palautteen keruu. Lisäksi kilpailuesitys oli laadittu erittäin vakuuttavasti ja johdonmukaisesti, SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund kertoo.

International Entrepreneurship-kurssi keskittyy yrittäjyyteen sekä pienen teknologiavetoisen yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Se on osa LUT:n EPAS-akkreditoitua ja siten kansainvälisesti tunnustettua "MIMM – Master in International Marketing Management" – maisteriohjelmaa.

"Kurssilla on käytössä sekä kansainvälinen opetusilmapiiri että uudenlaiset opetustavat. Kurssi yhdistää taitavasti yrittäjyyttä, kotikansainvälistymistä ja tiimityöskentelyä", Enklaavi ry:n kansainvälisten asioiden- ja opintovastaava Ida Bolander perustelee ainejärjestönsä esitystä palkinnon saajaksi.

Kurssi on saanut opiskelijoilta ja yrityksiltä hyvää palautetta. Opiskelijat ovat antaneet kiitosta uusien opetustapojen lisäksi kurssin käytännöllisyydestä ja yhteistyöstä yritysten kanssa.

"Maisterikoulutuksessa ihannetilanne saavutetaan silloin, kun teoria ja käytäntö kohtaavat. Opiskelijat motivoituvat työskentelemään kurssilla hartiavoimin, kun kyseessä on todellisen yrityksen todellisen kansainvälistymisproblematiikan pohtiminen ja suunnitelman laadinta yrityksen tulevaisuuden tueksi", Kuivalainen ja Saarenketo sanovat.

Opetuspalkinto meni kolmatta kertaa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon.
Tänä vuonna Opetuspalkinnon kunniamaininnan sai Pörssi ry:n esitys Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yritysten ympäristöjohtamisen kurssi Climate Business ja sen vastuuopettaja, tohtorikoulutettava Susanna Horn.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi