Opetuspalkinnon voittaja 2013: Laadukas opetus on yhteistyötä ja kokonaisuuden hallintaa  

Opetuspalkinto meni vuonna 2013 jälleen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT). Tänä vuonna voittaja on LUT:n kauppatieteellisen tiedekunnan englannin kielellä opetettava MIMM-maisteriohjelma ja sen ydintiimin professorit Sanna-Katriina Asikainen, Olli Kuivalainen, Sami Saarenketo ja Liisa-Maija Sainio.

Opetuspalkinnon saajaksi ohjelmaa esitti ainejärjestö Enklaavi ry.

Viime vuonna voiton vei ohjelmaan kuuluva Kuivalaisen ja Saarenkedon kurssi International Entrepreneurship. 

Maisteriohjelman ainutlaatuisuus ja samalla sen rakentamisessa käytettyjen käytänteiden monistettavuus, Opetuspalkinnon 2013 palkintoraati perusteli voittajavalintaa. Kiitosta sai akateemisten taitojen ja työelämässä tarvittavan käytännön osaamisen yhteen nivominen maisteriohjelmaan, Suomen Ekonomien (silloinen Suomen Ekonomiliitto SEFE) koulutuspolitiikan ja yhteiskunta-asioiden asiamies Eeva Salmenpohja kertoo. 

"Ohjelman voittajaksi valikoitumiseen vaikuttivat myös ohjelman rakentuminen selkeästi yhteen nivoutuvista osista, edistykselliset opetuksen käytännöt sekä uskottava ja jatkuva kehittämistyö," Salmenpohja jatkaa.

 

Panostukset opetuksen kehittämiseen on LUT:n vahvuus

LUT:ssa panostetaan aktiivisesti laadukkaaseen opetukseen ja sen kehittämiseen. Kehittämistyö perustuu opettajien yhteistyöhön, opiskelijoiden mukaanottoon, eri oppiaineiden yhteen saattamiseen, työelämän vaatimusten seurantaan ja kansainväliseen yhteistyöhön.

"Vaikka palkinto tuli tälle ohjelmalle, on se tunnustus koko tiedekunnan hyvästä koulutusportfoliosta", Saarenketo sanoo.

"Palkinnon saaminen jo toisena vuotena peräkkäin kertoo, että olemme tehneet hyviä asioita vuodesta toiseen," Kuivalainen jatkaa.

Laadukkaan opetuksen taustalla on määrätietoinen opetuksen johtaminen ja kokonaisuuksien katsominen.

"Meillä koulutusohjelmia johdetaan aktiivisesti. Ohjelmilla on isot ohjelmatavoitteet ja yksittäisten kurssien on palveltava ohjelman tavoitteita," MIMM-ohjelman johtaja, Sainio sanoo.

"Ohjelma on rakennettu miettien, mitä meiltä valmistuvan maisterin pitäisi osata. Tämä näkyy kurssien sisällöissä ja miten osaamista arvioidaan," Saarenketo jatkaa.

MIMM:n ydintiimin professorit kertovat, että Master in International Marketing Management –maisteriohjelmaa on kehitetty tällä ydintiimillä jo vuosien ajan. Viimeisimmän uudistuksen yhteydessä tiedekunnassa siirryttiin kaksiportaiseen kandidaatti- ja maisteriohjelmajaotteluun.  Samalla ohjelman fokusta terävöitettiin, ja uudistuksen tuloksena LUT haki ja sai parhaille kansainvälisten bisneskoulujen ohjelmille tarkoitetun EPAS-laatuleiman.

Ohjelmaa kehitettiin Asikaisen mukaan pohtien mitä taitoja ohjelmasta valmistuneiden halutaan hallitsevan.

"Potentiaalisia kansainvälisissä johtotehtävissä pärjääviä johtajia," Saarenketo kiteyttää LUT:sta ekonomiksi valmistuvan erityisosaamisen.

Yritysyhteistyö on MIMM-ohjelmassa keskeistä. Saarenkedon mukaan yritysyhteistyöltä haetaan sparrausta työelämävaatimuksista ja samalla yritetään saada vastavalmistuneista valmiimpia työelämään. Ohjelmassa panostetaan aktiivisesti graduohjaukseen ja 80 prosenttia graduista tehdään yrityksiin tai yritysdatalla. Näin opiskelijat saavat jalkoja yrityksien ovien väleihin, Sainio sanoo.

Ainejärjestö Enklaavin KV- ja opintovastaava, itse kandivaiheenopiskelija Laura Heikkinen pitää MIMM-maisteriohjelman erityisenä vahvuutena sitä, että se antaa käytännönvalmiuksia työelämään ja käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä.

Aidosti kansainvälinen ohjelma on Suomessa ja maailmalla kilpailukykyinen ainutlaatuisuudellaan, professorit arvioivat.

Seuraamme tarkkaan kansainvälisiä markkinoita, Asikainen sanoo.

Ohjelma on aloittanut yhteistyön ranskalaisen EQUIS-akkreditoidun SKEMA Business Schoolin kanssa ja tarjoaa lisävaihtoehtona kaksoistutkintoa.

MIMM-ohjelman vahvuus on laaja-alaisuus, kun eri oppiaineita tuodaan yhteen. Ohjelma on yhdistelmä strategista markkinointia, kansainvälistä liiketoimintaa ja teknologia-johtamista.

LUT:n menestys ja laaja-alaisuus näkyy Asikaisen mielestä sinne hakevissa opiskelijoissa.

"Hakijat ymmärtävät, että kokonaisuus on tärkeää ja sitä he osaavat arvostaa."

 

MIMM-ohjelmasta valmistuneet pärjäävät työmarkkinoilla

Opetuksen laadunmittari numero yksi on vastavalmistuneiden työllistyminen. Vuosina 2004-2011 MIMM-ohjelmasta valmistuneista ekonomeista jopa 88 prosenttia kertoi saaneensa koulutusta vastaavaa työtä jo kolmen kuukauden sisällä valmistumisestaan.

Myös vastavalmistuneiden saama alkupalkka on hyvä mittari: MIMM:sta valmistuneet saavat keskimäärin 600 euroa korkeampaa palkkaa kuin muista kauppakorkeakouluista valmistuvat. Vain Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin maisteriohjelmasta valmistuvat saavat hieman isompaa alkupalkkaa.

LUT:ssa panostetaan myönteiseen opiskeluilmapiiriin. Se lähtee opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien ottamisesta mukaan koulutuksen kehittämiseen ja matalasta hierarkiasta.

"Yhdelläkään koululla ei ole varaa suunnitella opetusta norsunluutornista", ohjelmajohtaja Sainio sanoo.