Laadukasta opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta

Riitta Viitala saa opiskelijoistaan kaiken irti suomalla heille tarpeeksi vapauksia opinpolullaan

Suomen Ekonomien Opetuspalkinto v. 2015 myönnettiin Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan professori Riitta Viitalalle menestyksekkäästä työstään joustavien opiskelumenetelmien kehittäjänä. Voittajaesityksen teki Vaasan yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö Warrantti. Palkinto matkaa Vaasaan toista vuotta peräkkäin.

 

"Ilman opiskelijoita ja työyhteisöäni en tässä olisi." Professori Riitta Viitala ottaa opetuspalkinnon vastaan nöyrän kiitollisena. "Ilman opiskelijoitani ja työyhteisöäni en jaksaisi tällä suurella palolla ja intohimolla työtäni tehdä. Ilman heitä tätä palkintoa ei olisi olemassa." Viitala korostaa toistuvasti ympärillään olevien ihmisten merkitystä. Hänen puheestaan kuultavat läpi myös aito halu auttaa ihmisiä kehittymään ja se, kuinka suurella sydämellä hän tätä työtään tekee. "Koen, että tunnustus opiskelijoilta on tähänastisen urani arvokkain tunnustus, ja tulee sellaisena pysymäänkin."

Tunne toisen tärkeydestä on selkeästi molemminpuolinen. Opiskelijoita jututtaessaan Warrantin esityksen tehnyt Lotta Kasi törmäsi kiehtovan positiiviseen reaktioon. "Kun Opetuspalkinnon tämän vuoden teema julkistettiin, Riitan nimi alkoi nopeasti nousta esille keskusteluissa. Pian palkinnon saamisesta Riitalle tuli ikään kuin yhteinen projekti ja moni halusi perustella ja selventää, miksi hänen on ehdottomasti palkinto saatava", Kasi hymyilee.

Paikasta ja ajasta riippumatonta opiskelua 24/7

Moniulotteinen joustavuus, aktiivinen vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa ja poikkeuksellisen hyvä opiskelijapalaute olivat ainejärjestö Warrantin syitä esittää Riitta Viitalaa opetuspalkinnon saajaksi. Viitalan valottaessa opetusmenetelmiään ei jää epäselväksi se, miksi tämä opettaja saa vuodesta toiseen kiitosta toiminnastaan.

"Opiskelun täytyy olla sujuvaa 24/7; tätä jokainen pitää nykyään toivottavana tai jopa suorastaan välttämättömänä. Katson, että tehtäväni opettajana on mahdollistaa laadukas opiskelu silloinkin, kun opiskelija ei kykene olemaan fyysisesti paikalla", Viitala toteaa. Näille periaatteille hän on myös kurssinsa rakentanut.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja Suorituksen johtaminen ja palkitseminen – kurssit koostuvat seitsemästä vaihtoehtoisesta työpaketista, joista kukin opiskelija voi räätälöidä itselleen mielekkään kokonaisuuden ja edetä itselleen sopivimmalla tavalla. Perinteisten luentojen lisäksi opiskelijat tekevät case-töitä, analysoivat esim. yritysten palkitsemisjärjestelmiä tai ongelmia haastatteluin ja tieteellisen faktan avulla ja suorittavat tehtäviä verkossa. Viitalan antaa vapautta, mutta vaatii vastapainoksi tavoitteellisuutta, laaadukkaita suorituksia ja tehokkuutta.

Koko kurssin suorittamisen ajan Viitala on opiskelijoiden tukena, antaa palautetta ja sparraa. Viitalalle opetuksen kehittämisen peruspilari ovat juuri kohtaamiset opiskelijoiden kanssa, olivat ne sitten fyysisiä luennoilla tapahtuvia tai virtuaalisesti verkossa.

Vuosien opetustyö on kehittänyt kyvyn aistia voimakkaasti, mikä opetuksessa toimii ja mikä ei. "Joka ainoa kerta, kun olen opiskelijoiden kanssa tekemisissä, olen valpas ja arvioiva; minkälaisia reaktioita heiltä tänään saan ja mitä näen. Seuraan ja aistin, mikä innostaa ja tuottaa flow-kokemuksia. Ja mitä pitää mahdollisesti muuttaa ja kehittää", Viitala selventää.

Kasi kertoo, että Viitalan kyky huomioida ja välittää opiskelijoistaan on ilmiömäinen; kukaan ei uhraa aikaansa opiskelijoiden hyväksi niin paljon kuin hän. "Riitta on persoonana sydämellinen ja mukautuva ja se heijastuu kaikkeen toimintaan. Jos joku opiskelija ei esim. meinaa pysyä aikatauluissa, Riitta sopii hänen kanssaan lounastreffit ja käy läpi, miten tilanteesta päästään eteenpäin", Kasi kertoo.

Palautteen, kehujen ja luottamuksen voima

Ammattilaiselta toisen kuunteleminen onnistuu häiriöttä myös verkossa. Viitala on havainnut, että nykyopiskelijat ovat hyvin avoimia keskusteluissaan. Kynnys antaa palautetta niin yksittäisistä tehtävistä kuin ohjeistuksista on matala. "Sähköisessä luokassa saan koko ajan palautetta ja siellä opiskelijat myös aktiivisesti kysyvät ja kritisoivatkin opetusta."

Usein Viitalan antama palaute johtaa keskusteluun, jossa päästään tarkemmin miettimään myös opiskelijan oppimistapoja ja miten niitä voisi kehittää. Viitala odottaa ja saa rehellisyyttä ja on rehellinen itsekin: "Minä saatan joutua pyytämään anteeksi vaikka virheellisiä ohjeita tai myöhästymistä. Avoimuus ja rehellisyys toimivat molempiin suuntiin."

Kehujen voimaan Viitala uskoo vahvasti. "Pyrin aina kehumaan, kun huomaan opiskelijan esim. löytäneen hienot lähteet tai kehittäneen poikkeuksellisen luovan idean. Aina, kun näen jotain keskiverron ylittävää, minä myös kerron sen opiskelijalle." Hämmentävää Viitalan mielestä on se, että moni opiskelija vastaa, erittäin ilahtuneena, saavansa elämänsä ensimmäisen kerran henkilökohtaista positiivista palautetta muina kuin numeroina. "On suuri virhe olla antamatta kiitosta, kun sille on paikkansa. Opiskelijat tarvitsevat voimaannuttavia kokemuksia jaksaakseen", Viitala jatkaa.

Luottamus. Siitä Viitala puhuu paljon. Työpakettimalli mahdollistaa senkin, että opettaja ei tapaa oppilastaan kertaakaan kasvotusten kurssin aikana, vaan kaikki kontaktointi tapahtuu verkossa. "Minä luotan siihen, että ihmiset, jotka yliopistoon hakeutuvat, haluavat todella oppia ja olla ylpeitä tutkinnostaan. Minun ei ole tarvinnut pettyä, valtaosaltaan ihmiset ovat vilpittömiä ja rehellisiä ja haluavat tehdä parhaansa."

Henkilöstöjohtamisen ja Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmia suorittavista suurin osa opiskelee työn ohessa. Opiskelijajoukossa on niin toimitusjohtajia kuin työuransa alkupäässä olevia nuoria. "Tämä ryhmien heterogeenisyys on valtava voimavara. Luennoilla näen mahtavia kohtaamisia pitkän uran tehneiden johtajien ja virkeiden, lähtökohtaisesti kansainvälisten nuorten välillä. Tilanteissa kaikki oppivat toisiltaan", Viitala kehuu.

Hyvä työyhteisö on korvaamaton

Viitalan työyhteisössä, Vaasan kauppatieteellisen tiedekunnan Johtaminen ja organisaatiot –yksikössä opetuskeskeisyys ja hyvä draivi ovat pääsijalla. Opettajat vaihtavat hyviä ideoita, levittävät toimivia käytäntöjään ja puhuvat avoimesti onnistumisistaan. "Täällä oikeasti iloitaan ja nautitaan muiden menestyksestä", Viitala toteaa ja ilmoittaa saamansa Opetuspalkinnon olevan tavallaan koko yksikön yhteinen: "Meidän yksikkömme opetus on erittäin laadukasta, sen voin taata. Tähän on yksinkertainen syy: me haluamme olla Suomen parhaita alallamme!"

Joustavien opetusratkaisujen kehittämisessä Viitala on kuitenkin hivenen omassa luokassaan. Itse hän kutsuu sitä rohkeudeksi tehdä villejä ratkaisuja, opiskelijat kutsuvat sitä ainutlaatuisuudeksi. "Meillä on paljon hyviä opettajia mutta kukaan ei ole kuin Riitta, hän tekee kaikkensa, jotta opinnot olisivat mahdollisimman joustavia ja meillä opiskelijoilla olisi tarpeeksi liikkumavaraa oppimisen kärsimättä", kertoo Johtamisen pääaineopiskelija Ossi Cavén.

Opettajasta tukijaksi ja manageriksi

Digitalisaatio vaikuttaa myös opiskelun tulevaisuuteen. Viitala näkee tulevaisuudessa opiskelutapojen kehittyvän yhä nopeammin. Jatkossa 24/7 –opiskelu on itsestäänselvyys, oppimistoiminta monipuolistuu ja oppimisen muodot eri kurssien sisällä vaihtelevat rajusti.

Viitala listaa tulevaisuuden oppimisen tapoja: "On mm. workshoppeja, sparrausta, tutkimuksiin perehtymistä, haastatteluja, videoklippien tekemistä ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tarjontaan tukeutumista. Perinteiset luennot pitävät pintansa, mutta niiden rooli muuttuu ja vääjäämättä pienenee. Niiden fokukseen nousevat keskustelu ja yhdessä työskentely." Viitala näkee opettajan enemmänkin oppimisen tukijana, ei enää puhtaasti tiedon lähteenä. Opettajan rooli on olla myös opiskelijoidensa esimies. Hänen täytyy osata manageerata monitahoista opintokokonaisuutta, jossa monta ihmistä työskentelee kukin käyttäen omia työtapojaan.

Tulevaisuus vaatii siis myös opettajilta paljon. Yhteiskuntaan tulee koko ajan jotain uutta, uusia tutkimuksia, videoita, artikkeleita, asioita, jotka pitää sisällyttää työhön. Työstä tulee yhä luovempaa. Miten Viitala itse jaksaa tässä alati sykkivässä ja elävässä maailmassa, joka ei koskaan pysähdy. Viitala näkee tässäkin vain positiivista: "Sehän on lääke leipääntymistä vastaan, kun pitää koko ajan pysyä ajan hermolla. Tämä on minulle tavallaan pakko, mutta ennen kaikkea mahdollisuus koko ajan kehitellä ja luoda uutta!"

Viitala muistelee hyväntuulisena palautetilaisuutta, jossa yksi opiskelija puki heidän hyvän yhteistyönsä sanoiksi: "Sä olet niin tosissasi itse, että eihän me kehdata tehdä rimanalituksia." Innostava, läsnä oleva, joustava ja ilmiömäinen, mutta taatusti tosissaan. Sellainen on huippuammattilainen Riitta Viitala.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi