Opiskelijamentorointi

Kylteri-ekonomi-mentorointia järjestetään useissa yliopistoissa. Useimmiten ohjelman järjestää yliopiston kylteriyhdyshenkilö (kylli) yhteistyössä paikallisten ekonomi- ja opiskelijayhdistysten tai yliopiston kanssa. Ohjelma kestää tavallisesti puoli vuotta.  

Opiskelijamentorointi on osallistujille maksutonta.  

KYSY TULEVISTA OHJELMISTA PAIKKAKUNTASI KYLLILTÄ

 

Opiskelijamentoroinnin eteneminen

 

TUTUSTU MUIDEN KOKEMUKSIIN MENTOROINNISTA