IAET-kassan jäseneksi jo opiskelijana

IAET-kassa on mm. insinöörin, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassa. Kassan jäsenillä, jotka täyttävät työssäoloehdon, on mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tilanteessa, jossa työtä ei ole tarjolla.

 Miksi liittyisin IAET-kassaan jo opiskeluaikana?

 •  IAET-kassan jäseneksi voit liittyä jo opiskelun aikana, kun olet liittymishetkellä palkkatyössä.
 • Nykyisen työttömyysturvalain mukaan työssäoloehto on 26 viikkoa työtä (vähintään 18 h/vko), viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana. Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen, tai jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan vähintään 1189€/kk (2018).
 • Opiskeluaika pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa. Tämä tarkoittaa, että voit koko opiskeluajan kartuttaa työssäoloehtoa.
 • Työssäoloehto täyttyy esimerkiksi:
  •    Kahden kesän kokoaikaisista 3kk kesätöistä
  •    Yhden kesän kokoaikaisesta 3kk kesätyöstä ja 3kk osa-aikatöistä (työaika yli 18h/vko)
  •    Puolen vuoden kokoaikaisesta sijaisuudesta
  •    Myös työharjoittelu voidaan huomioida, jos työaika ja palkka ovat kuten edellä mainittu
 • Ansiopäiväraha on huomattavasti suurempi kuin Kelan työttömyysetuus. Jäsenmaksu maksaa itsensä nopeasti takaisin, jos on työtön, vaikka vain pari viikkoa.

Miten liityn?

Työttömyyskassaan liittyminen tapahtuu Ekonomien jäsenpalvelukanavan kautta, lisäämällä omiin tietoihin työpaikkatiedot ja sen jälkeen palveluihin kassan jäsenyys. Liittymishetkellä on oltava palkkatyössä (esim. kesätöissä tai osa-aikatöissä). Lisäksi on tärkeää säilyttää kaikki työsopimukset, palkkalaskelmat ja työtodistukset.

Kassan vuosimaksu vuonna 2018 on 87 euroa, joka on verovähennyskelpoinen.