Opintojen jälkeen 

Valmistuttuasi työllistymismahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset. Esimerkiksi Suomen Ekonomien jäseniä työskentelee noin 5000 eri tehtävänimikkeellä. Oppiminen ja kehittyminen työssä jatkuu läpi elämän.

Kauppatieteellisellä alalla voi Suomessa suorittaa seuraavat tutkinnot:

• Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) (alempi korkeakoulututkinto)
• Kauppatieteiden maisteri (KTM) (ylempi korkeakoulututkinto)
• Kauppatieteiden lisensiaatti (KTL) (tieteellinen jatkotutkinto)
• Kauppatieteiden tohtori (KTT) (tieteellinen jatkotutkinto)

Kauppatieteiden opiskelijasta käytetään termiä kauppatieteiden ylioppilas, puhekielessä kylteri. Yliopisto myöntää ekonomin arvonimen kauppatieteiden maisteriksi KTM valmistuneelle.

Kauppatieteiden tutkintonimikkeet ovat muuttuneen vuosien varrella. Lisää tutkintonimikkeiden muutoksista.

Suomen Ekonomien palkkasuositukset:

Ekonomien palkat:  

  • Keskiarvopalkka 5 469 euroa
  • Alkupalkka 3 020 euroa
  • Luvut perustuvat Suomen Ekonomien vuosittaiseen palkkatasotutkimukseen (Palkkatasotutkimus, jäsensivulla)

Työt valmistumisen jälkeen

Neljännes ekonomeista työskentelee liike-elämää palvelevissa yrityksissä. Saman verran ekonomeja on sijoittunut teollisuuteen. Lisäksi ekonomeja työskentelee muun muassa rahoitusalalla, kaupan alalla, julkisessa hallinnossa ja opetusalalla.

Ekonomeista noin 44 prosenttia toimii erilaisissa johtotehtävissä. Noin kolmannes ekonomeista päätyy asiantuntijoiksi eri aloille. Keskijohdon tehtävissä ekonomeista työskentelee joka neljäs. Johdon ja ylimmän johdon tehtävissä ekonomeista on noin viidesosa. Loput ovat toimihenkilöitä, opetushenkilökuntaa tai yrittäjiä.

Työskentely ulkomailla

Kauppatieteellinen yliopistokoulutus on laaja-alaista ja kansainvälisyyteen painottuvaa. Ekonomiopinnot antavat hyvät valmiudet työskentelyyn myös ulkomailla. Suomen Ekonomit antaa jäsenilleen ulkomailla työskentelyyn ja paluumuuttoon liittyvää neuvontaa ja hyödyllisiä kontakteja.

Voinko opiskella lisää, vaikka olen jo työelämässä?

Osaamista tulee täydentää koko työuran ajan. Lisäksi myös työelämään siirtyneillä on oikeus normaaliin tapaan hakeutua yliopistoon perustutkinto-opintoihin.

Tietoa jatko-opinnoista:

 

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi