Osaamisen kehittäminen työttömyyden aikana

Osaamistaan voi kehittää työttömyyden aikana. Tutustu myös Suomen Ekonomien tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

Työttömyystuella tuettu omaehtoinen koulutus

Työnhakuveturi (ent. Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry) 
• Työtön työnhakija voi opiskella päätoimisesti työttömyyden aikana, jos hän on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä, ja TE-toimisto on arvioinut koulutuksen tarpeelliseksi työllistymisen kannalta.
• Opiskelulla voi hankkia itselleen uuden ammatin tai suorittaa loppuun kesken jääneet opinnot.
• Opiskelun ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä työttömänä on oikeus.

Työvoimakoulutus

• Työvoimahallinto tarjoaa työttömille ja työttömyysuhan alaisille työvoimakoulutusta.
• Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.
• Koulutuksista saa tietoa ja niihin hakeudutaan oman TE-toimiston kautta.
• Lisätietoa koulutuksen sisällöstä saa Työlinjan koulutusneuvonnasta.
• Koulutukseen saa taloudellisesta tukea omalta työttömyyskassalta.

Erilaisia työvoimakoulutuksen muotoja ovat muun muassa:

• KEKO-koulutuksia toteuttavat erilaiset koulutus- ja konsulttiorganisaatiot ELY-keskusten rahoituksella. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä pk-yritysten kanssa. Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta. Koulutuksista saa tietoa paikallisesta TE-toimistosta tai työhallinnon verkkosivuilta.
• FEC-koulutuksia (FEC. = Further Educated with Companies) tarjoavat erilaiset koulutus- ja konsulttiorganisaatiot. Niitä järjestetään työssä käyville, työttömyysuhan alaisille sekä työttömille. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa. Koulutuksista saa tietoa paikallisesta TE-toimistosta tai te-palvelut.fi-sivulta.
• Muuntokoulutuksen avulla voidaan pätevöityä alalta toiselle erityisen koulutusohjelman kautta. Koulutusta tarjoavat yliopistot ja niiden täydennyskoulutuskeskukset sekä ammattikorkeakoulut.

Koulutuksen hakupalveluja verkossa

• Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ylläpitää kurssihaku.fi-hakupalvelua. Tietoa haluamastaan koulutuksesta voi hakea esimerkiksi koulutusalan, kouluttajan tai koulutuskielen mukaan.
• Opetushallituksen ylläpitämästä Opintopolusta löytyy tietoa ja linkkejä oppilaitoksista, koulutushausta ja verkko-opiskelusta.
Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu -portaalista voi etsiä tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä avointa koulutusta ammattikorkeakouluissa.
Opintopolusta löytyy tietoa aikuisopintoja suunnittelevalle.
Avoimen yliopisto-opiskelun tietopalvelu.