Suomen Ekonomit palvelee osaamisen kehittämisessä

Osaamisen kehittäminen on kaiken kehittymisen edellytys ja siihen kannattaa panostaa aina. Suomen Ekonomit tarjoaa monipuolisia palveluita eri tehtävissä toimiville ekonomeille.

Järjestämme vuosittain yhdessä jäsenyhteisöjemme kanssa satoja erilaisia tapahtumia, joissa voit myös verkostoitua ja jakaa osaamistasi kollegojesi kanssa. Yksilöllistä apua saat esimerkiksi uravalmentajilta ja mentorointi-ohjelmassa.

Osaaminen muodostuu sekä opintojen ja työn kautta hankitusta ammatillisesta osaamisesta että omista persoonallisista vahvuuksistamme kuten ideointikyky tai analyyttisyys. Työelämässä pärjätäkseen on lisäksi hallittava riittävässä määrin yleisiä työelämän taitoja, esimerkiksi tiimityötaito ja työyhteisön toimintatavat.

Myös ikä vaikuttaa osaamiseemme ja vahvuuksiimme, mutta ikääntymiseen liittyvät muutokset ovat hyvin yksilöllisiä. Nuorten vahvuuksina työmarkkinoilla ovat muun muassa alan uusin tieto, hyvä kielitaito sekä tietotekniset valmiudet. Ikääntyvän työntekijän valttikortteja puolestaan ovat esimerkiksi vankka ammatillinen osaaminen ja hiljainen tieto, sosiaaliset taidot sekä korkea työmoraali. Oppimiskykykin säilyy hyvänä vanhuusikään saakka.

Reagoi ajoissa työn haasteiden ja osaamisesi väliseen mahdolliseen epäsuhtaan ja ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Tarvitsetko ehkä lisäoppia pärjätäksesi työssäsi? Vai olisiko työnkuvaa muutettava, jotta työ olisi kiinnostavampaa ja vahvuutesi ja osaamisesi tulisivat paremmin käyttöön?

Ota yhteyttä

Asiantuntija, ammatillinen kehittyminen

Anu Varpenius

p. +358201299214

anu.varpenius@ekonomit.fi