Paikallisen sopimisen rakenteet 

Useat työn tekemiseen liittyvät kysymykset, kuten työehtojen yksityiskohdat sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kysymykset voidaan ratkaista parhaiten työpaikkatasolla. Paikallinen sopiminen lisääntyy tulevaisuudessa ja se on hyvä ja joustava tapa ottaa huomioon ala- ja työpaikkakohtaisia eroja.

Samalla se vaatii myös, että neuvottelun ja sopimisen edellytyksiä parannetaan. Paikallisen neuvottelun rakenteiden on oltava kunnossa ja kaikkien henkilöstöryhmien aidosti edustettuna, jota luottamukseen perustuva sopiminen on mahdollista.

Suomen Ekonomien ehdotukset hallitusohjelmaan:

  • Myös ylemmille toimihenkilöille on säädettävä oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu
  • Työehtosopimuksen ulkopuolisen henkilöstöryhmän on saatava valita yhteistoimintaedustaja siinäkin tapauksessa, ettei ryhmä muodosta enemmistöä henkilöstöstä.