Palkitsemisjärjestelmien vaikutus työntekijöiden motivaatioon

Keväällä 2015 tutkittiin 1000 Suomen Ekonomien jäsenen näkemystä siitä, miten eri palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat heidän työmotivaatioonsa. Tutkimuksen kohderyhmänä oli ihmiset, jotka ovat nykyisin tai ovat aiemmin olleet töissä yrityksessäm, jossa käytetään palkitsemisjärjestelmää. Osa vastaajista ei enää ollut työelämässä, mutta kuului kuitenkin kohderyhmään, sillä heillä oli kokemusta palkitsemisjärjestelmistä. Verkkokysely, jota käytettiin tietojen keräämiseen, lähetettiin yhteensä 1000 jäsenelle, joista 304 vastasi. Vastaajista 158 oli naisia ja 146 miehiä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri palkitsemisjärjestelmien vaikutusta työntekijöiden motivaatioon. Tutkimuksen kysymykset olivat:

  1. Miten rahalliset sekä ei-rahalliset palkkiot vaikuttavat työntekijöiden motivaatioon suorittaa hyvin töissä ja saavuttaa työnantajan tavoitteet?
  2. Miten yksilölliset sekä kollektiiviset palkkiot vaikuttavat työntekijöiden motivaatioon suorittaa hyvin töissä ja saavuttaa työnantajan tavoitteet?

Tutkimus on tuottanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia, jotka voivat sekä vahvistaa ja hylätä ennalta johdetut hypoteesit.

Alexandra Malmin opinnäytetyön johtopäätöksenä on, että sekä rahalliset että ei-rahalliset palkkiot motivoivat työntekijää vain lyhyellä aikavälillä. Työntekijät suhtautuvat kuitenkin positiivisesti ei-rahallisiin palkkioihin. Korkeasti suorittavat työntekijät motivoituvat yksilöllisestä palkkiosta, mutta tutkimus ei voinut osoittaa, että kollektiiviset palkkiot motivoisivat heikosti suorittavia työntekijöitä. Kollektiiviset palkkiot luovat hyvän tiiimihengen sekä motivaation saavuttaa yrityksen tavoitteet myös tulevaisuudessa.

Tutustu opinnäytetyöhön (på svenska)

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi