Palkkaerotutkimus:

Nais- ja miesekonomien palkkaero pysyy sitkeästi ennallaan

(Ekonomien palkkaerot vuonna 2014. Tutkimus julkaistu maaliskuussa 2015)

Samanlaisella koulutuksella ja työkokemuksella ekonominainen saa edelleen huomattavasti pienempää palkkaa kuin miespuolinen kollegansa. Ero ei ole 15 vuodessa kaventunut, vaan pysyy sitkeästi ennallaan.

Nais- ja miesekonomien välinen selittämätön palkkaero on noin 11 prosenttia yksityisellä sektorilla ja neljä prosenttia valtiolla. Selittämättömällä palkkaerolla tarkoitetaan miesten ja naisten palkoissa olevia eroja, kun verrataan samanlaisissa tehtävissä ja samanlaisilla ominaisuuksilla työskenteleviä miehiä ja naisia.

Olemme selvittäneet miesten ja naisten palkkaepätasapainoa vuodesta 1998 lähtien. Tänä aikana selittämätön palkkaero ei ole kuroutunut pienemmäksi. Naisekonomien keskipalkat yksityisellä sektorilla ovat noin 75 prosenttia miesekonomien keskipalkoista.

Keskeisin palkkaeron selittäjä on miesten sijoittuminen naisia useammin vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin. Vuoden 2011 palkkatasotutkimuksemme tulokset kuitenkin osoittavat, että suurimmillaan sukupuolten välinen palkkaero on palkkajakautuman yläpäässä ja ylimmässä johdossa.

Yksityisellä sektorilla korkeimmat ekonomipalkat

Viime vuosikymmenen aikana valtiosektorin palkat ovat kehittyneet yksityistä sektoria paremmin. Valtiolla toimivien ekonomien palkkaus on edelleen lähentynyt yksityistä sektoria.

Raakakeskipalkoissa on edelleen merkittävä ero sekä kunnissa että valtiolla yksityiseen verrattuna. Keskeisin selitys yksityisen ja valtion väliselle palkkaerolle löytyy eri sektoreilla toimivien ekonomien erilaisesta toimiasemarakenteesta. Yksityisellä sektorilla ylimmän johdon tai johdon tehtävissä työskenteli joka neljäs ekonomi, kun taas valtiolla vastaava osuus oli huomattavasti pienempi eli 6 prosenttia.

Kunnissa palkkaeroa selittää eniten ekonomien alueellinen sijoittuminen: kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevistä selvästi harvemman ekonomin työpaikka sijaitsee Helsingin talousalueella, jossa on muuta maata korkeampi palkkataso.

Lisäksi julkisen sektorin matalampi palkkataso vaikuttaisi olevan yhteydessä siihen, että erilaiset tulospalkkiojärjestelmät ovat yksityisellä sektorilla yleisempiä kuin julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla tehdään myös pidempää työviikkoa kuin kunnissa tai valtion virastoissa, mikä osaltaan selittää yksityisen sektorin korkeampaa palkkatasoa.

Lue koko raportti