Valmistaudu palkkakeskusteluun

Palkkakeskusteluun pätevät samat periaatteet kuin neuvotteluihin yleensä. Neuvottelussa on kaksi tasavertaista neuvottelijaa, jotka pyrkivät molempia tyydyttävään ratkaisuun. Hyvä valmistautuminen ja realistisesti mitoitettu palkkapyyntö ovat lähtökohtia onnistuneelle palkkakeskustelulle.

Tutustu työsopimukseesi, työnantajasi henkilöstöpolitiikkaan ja palkkapolitiikan määrittelyihin, alaasi koskevaan työehtosopimukseen, palkkatasotutkimukseemme (jäsenpalvelussa) sekä mahdolliiin muihin palkkatilastoihin ja -vertailuihin.

Analysoi työtehtäväsi ja tilanteesi

 • Onko sinulle tullut uusia ja vaativampia työtehtäviä, projekteja tai onko vastuusi lisääntynyt?
 • Onko osaamisesi syventynyt joillakin alueilla ja miten ja se vaikuttaa työhösi?
 • Oletko vaikuttanut parempaan tulokseen, tuottavuuteen, voittoon?
 • Miten olet vaikuttanut työyhteisössäsi yhteistyön sujuvuuteen?
 • Miten olet vaikuttanut yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen?
 • Teetkö paljon ylitöitä ja korvataanko ne jotenkin?
 • Mistä on sovittu? Mistä palkitaan? Mikä on tehtävän palkkataso?
 • Mitä tavoitteita sinulle on asetettu ja miten olet niissä onnistunut?
 • Onko yrityksessäsi ollut uudelleenjärjestelyjä ja ovatko ne vaikuttaneet tehtäviisi?

Pohdi henkilökohtaista kehittymistäsi ja muutostoiveitasi

 • Onko sinulla tietoja tai taitoja, joita et voi työssäsi hyödyntää? Onko työnantajasi niistä tietoinen?
 • Mitä uusia työtehtäviä haluaisit ottaa tai mitkä tehtävät voisit mahdollisesti siirtää muille?
 • Oletko valmis ottamaan lisää vastuuta?
 • Mieti yrityksen, yksikkösi ja tehtäväsi tavoitteita. Miten voisit edistää näitä entistäkin paremmin?

Aseta palkkakeskustelulle tavoite

 • Asteta tavoite palkankorotukselle tekemäsi valmistelutyön ja tiedonhankinnan pohjalta.  
 • Vertaile tilannettasi myös kollegojen ja yrityksen yleiseen palkkakehitykseen.
 • Päätä tavoitetaso ja alin taso, johon voit tyytyä.  
 • Mieti myös vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos et saa tavoitepalkkaasi. Olisiko jokin koulutus, mahdollisuus osallistua mentorointiin tai vaikkapa entistä joustavampi työaika sinulle rahan arvoisia vaihtoehtoja.
 • Suunnittele perustelut huolellisesti ja varmista, että ne ovat linjassa työnantajan työnantajan tarpeiden kanssa.
 • Mieti myös, miten työnantaja hyötyy palkankorotuksestasi ja valmistaudu työnantajan esittämiin mahdollisiin vasta-argumentteihin.
 • Kirjaa tavoitteesi, vaihtoehtoiset ratkaisusi ja perustelusi.