Kylteri-ekonomi-mentorointia järjestetään useissa yliopistoissa. Useimmiten ohjelman järjestää yliopiston kylteriyhdyshenkilö (kylli) yhteistyössä paikallisten ekonomi- ja opiskelijayhdistysten tai yliopiston kanssa. Ohjelma kestää tavallisesti puoli vuotta.  

Opiskelijamentorointi on osallistujille maksutonta.  

Opiskelijamentoroinnin eteneminen

Opiskelijamentoroinnin eteneminen