Työttömyyskassoja on olemassa kahdenlaisia: palkansaajien ja yrittäjien työttömyyskassoja. KOKO-kassa on palkansaajien työttömyyskassa, yrittäjä voi vakuuttaa itsensä SYT-kassassa.

Jos olet palkkatyössä ja harjoitat yritystoimintaa sen ohella, kannattaa sinun kuulua KOKO-kassaan.

Päätoimisena yrittäjänä voit kuulua KOKO-kassaan korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

Päätoimisen yrittäjän on kuitenkin yritystoiminnan aloitettuaan hyvä harkita liittymistä yrittäjien työttömyyskassaan katkottoman ansioturvan varmistamiseksi mahdollisen työttömyyden aikana.

Jäät KOKO-kassan jäseneksi

  • Jäsenenä on mahdollista olla korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta.
  • Jos yritystoiminta päättyy 18 kuukauden aikana ja jäät työttömäksi, on sinulla oikeus ansiopäivärahaan KOKO-kassasta aiemman palkkatyön perusteella. Tätä kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi.
  • 18 kuukauden jälkeen sinulla ei ole ansioturvaa työttömyyden varalle.

Liityt yrittäjien työttömyyskassaan

  • Jäsenyyden vaihtaminen KOKO-kassasta yrittäjien työttömyyskassaan tulee tehdä katkottomasti.
  • Jos liityt yrittäjien työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, ei työttömyyden aikaiseen ansioturvaan tule katkoksia.
  • Yrittäjän työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa työttömyyden ajalta, kun olet harjoittanut yritystoimintaa 15 kuukautta yrittäjäkassan jäsenenä.
  • 18 kuukauden jälkisuojaoikeus on voimassa myös yrittäjäkassan jäsenenä.
  • Löydät lisätietoa yrittäjäkassan jäsenyyttä koskien esimerkiksi www.syt.fi.