Työelämä on murroksessa. Työn ja vapaa-ajan, palkansaajan ja yrittäjyyden väliset rajat horjuvat, ammatit ja työpaikat muuttavat muotoaan. Tavoitteemme on luoda pelisääntöjä, jotka toimivat tulevaisuuden monimuotoisemmassa työelämässä ja tukavat työelämän toimijoita käynnissä olevassa muutoksessa.

4 askelta parempaan työelämään