Perehdyttäminen on työnantajan velvollisuus

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävä perehdytys ja varmistettava, että perehdytettävä on omaksunut opastuksen. Uusien työntekijöiden lisäksi perehdyttäminen koskee tilanteita, joissa työntekijän työtehtävät tai työpaikan olosuhteet muuttuvat esimerkiksi organisaatiouudistuksen seurauksena.

Mitä asioita perehdyttämiseen kuuluu?

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja kokemus huomioon ottaen työntekijä perehdytetään riittävästi

  • työhön
  • työpaikan oloihin
  • työ- ja tuotantomenetelmiin
  • työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön
  • turvallisiin työtapoihin

Pelkkä työssä käytettävien ohjelmistojen ja järjestelmien tai työtehtävien läpikäynti ei siis riitä, vaan työnantajan on huolehdittava, että työntekijä tietää ja tuntee työpaikan käytännöt ja toimintatavat.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.