Tasa-arvo ei etene lässyttämällä – perhevapaajärjestelmä on uudistettava!

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Suomessa yleisesti tunnustettu työelämän tärkeäksi perusarvoksi. Siitä huolimatta paljon on vielä tehtävää.
 
Ylivoimainen keino edistää tasa-arvoa työelämässä on uudistaa perhevapaajärjestelmä. Muut tasa-arvoa edistävät uudistukset ovat yhteensäkin merkityksettömiä perhevapaajärjestelmän rinnalla.
 

Mitä jos isät olisivat enemmän kotona lasten kanssa?

Perhevapaauudistuksen merkitys on tasa-arvon kannalta ensisijainen, koska perhevapaiden jakaantumisella on selvä yhteys muun perhevastuun jakaantumiseen. Vain tasaisesti jaettu perhevastuu voi johtaa tasa-arvoiseen työelämään.
 
Perhevapaita uudistettaessa on keskityttävä isien vapaiden lisäämisen ohella järjestelmän joustavuuteen. Etuusjärjestelmän on mahdollistettava kaikki tavat käyttää vapaita, jos työntekijä ja työnantaja pääsevät niistä sopimukseen.
 

Isien mahdollisuutta käyttää perhevapaita tulee myös parantaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä asenteisiin: isillä on todettu olevan vaikeuksia pitää perhevapaita – moni työnantaja, erityisesti miesvaltaisilla aloilla, suhtautuu pitkiin perhevapaisiin lapsen äidille kuuluvana tehtävänä ja mahdollisuutena.

 
Hyvää perhevapaajärjestelmää ei voi rakentaa ilman kustannuksia. Kaikkien osapuolten on osallistuttava maksutalkoisiin. Syntyvyyden laskiessa myös perhevapaakustannukset ovat laskeneet, mutta pitkällä tähtäimellä tämä tulee kalliiksi. Lasten hankkiminen on tehtävä houkuttelevammaksi takaamalla hyvä perhevapaajärjestelmä ja laadukas päivähoito. Myös vaihtoehtoiskustannukset on syytä huomioida.
 
Nykyisellä perhevapaajärjestelmällä menetämme parhaiten koulutetun työvoimamme pitkäksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle.
 

Tavoitteenamme tasa-arvoinen työelämä

Olemme tehneet aktiivista työtä tasa-arvon kehittämiseksi jo pitkään. Meillä on siihen hyvä syy: jäsenet. Jäsenemme jakautuvat melko tasaisesti miehiin ja naisiin. Olemme ratkaisemassa heidän työelämässään kohtaamia haasteita.
 
Yksi suurimpia tasa-arvohaasteita on esimerkiksi selittämätön palkkaero. Yksityisellä sektorilla se on mies- ja naisekonomien välillä noin 11 prosenttia. Eron kaventamiseen paras lääke olisi juuri perhevapaauudistus.
 
Tasa-arvotyö on haasteellista, sillä kehittymisen esteenä olevat asenteet ovat juurtuneet syvälle. Hyvä alku asennemuokkaukselle ovat työpaikat, joissa tavoitteellisesti edistetään tasa-arvoa, kohdellaan työntekijöitä yhdenvertaisesti sukupuolesta riippumatta sekä taataan tasapuoliset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Asennemuutostalkoisiin tarvitaankin työelämässä kaikki: naiset ja miehet, esimiehet ja johto.
 
Toivomme rehellistä ja avointa tasa-arvokeskustelua! Vain sen kautta muutos on mahdollinen.
 

Lue lisää aiheesta

Miehet pitävät työelämää huomattavasti tasa-arvoisempana kuin naiset

Suomen Ekonomien jäsenilleen teettämän tasa-arvokyselyn tulokset paljastavat naisten ja miesten kokemukset työelämän tasa-arvosta voimakkaasti toisistaan poikkeaviksi. Miesekonomeista melkein 90 prosenttia kokee työelämän tasa-arvoiseksi, naisista vain 58 prosenttia.

Uutinen 28.5.2019

Perhevastuu valuu äideille - siksi perhevapaauudistusta tarvitaan

Suomessa isille maksetaan vajaa kymmenen prosenttia kaikista vanhempainpäivärahoista. Ruotsissa sama luku on 26 ja Islannissa 30 prosenttia.

Blogi 6.3.2019