Perhevapaat kannattaa jakaa tasaisesti 

Perhe on naisen uralle vieläkin rasite. Perheellä on sen sijaan todettu olevan myönteinen vaikutus miesten uraan, ja pienten lasten isät ahkeroivat eniten ylitöitä.

Suomen Ekonomien jäsenistä vuonna 2011 oli perhevapailla 1 228 naista ja 8 miestä. Tilapäisellä hoitovapaalla sairasta lasta hoitaa Suomen Ekonomien Työ ja perhe -kyselyn mukaan useimmiten äiti, näin on 38 prosentissa ekonomi-perheistä. Vain 9 prosentissa ekonomi-perheistä isä on äitiä useammin kotona sairaan kanssa.

Tasa-arvo töissä edellyttää tasa-arvoista perhe-elämää

Jotta työelämä ja perhe-elämä olisivat tasa-arvoisempia, vaaditaan asennemuutosta niin naisilta kuin miehiltä.  Tasa-arvoisen työelämän edellytys on tasa-arvoinen perhe-elämä: jos perhevapaat jaettaisiin tasaisemmin isän ja äidin välillä ja vastuut kotitöistä ja lapsiperheen arjen pyörittämisestä olisivat isän ja äidin hommia, ei perheen ja työn yhteensovittaminen rasittaisi vain äidin uraa. Tutkitusti isien panostus perheeseen edistää lasten hyvinvointia.

Joustavat työaikaratkaisut parantavat työn ja perheen yhteensovittamista. Hyviä työsuhde-etuja ovat esimerkiksi joustava työaika, mahdollisuus etätyöhön ja sairaan lapsen hoitopalvelu.

Suomen Ekonomien tavoitteet:

  • Vanhempainvapaalta paluun jälkisuoja: vastaava korotettu irtisanomissuoja kuin raskaana oleville.
  • Perhevapaiden jako 6+6+6: äideille ja iseille nimikoidut osuudet ja kolmannen osuuden käyttäjä perheiden itsensä valittavissa.

Miksi?

  • Siksi, että työpaikan säilyminen perhevapaan aikana ei ole itsestään selvää.
  • Siksi, että isät pitävät pääosin vain heille nimikoituja vapaita.
  • Siksi, että tasaisempi perhevapaiden jako, tarkoittaa myös tasa-arvoisempaa työelämää.

Perhevapaan jälkisuojalle on yhä suurempi tarve

Suomen Ekonomien tavoitteena on kuuden kuukauden jälkisuoja perhevapaalta palaavalle. Työn katoaminen perhevapaan aikana on kasvava ongelma.

Perhevapaalta paluuseen liittyy haasteita. Työtä, josta lähti perhevapaalle, ei enää palatessa ole jäljellä tai sijainen on vakinaistettu.

Ota yhteyttä

Asiamies

Kosti Hyyppä

p. +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi

Ota yhteyttä

Työmarkkinajohtaja

Riku Salokannel

p. +35840 724 9566 

riku.salokannel@ekonomit.fi