Pro-Source Oy esittäytyy

Johto- ja asiantuntijatason haut, erityisesti viestinnän, markkinoinnin, digipuolen sekä IT-alan resursoinneissa

Pro-Source Oy on erikoistunut vaativiin asiantuntija- ja esimiestason rekrytointeihin ja suorahakuihin, osaamisen johtamiseen ja uudelleensijoituspalveluihin. Pro-Source Oy on OIGP:n ja FEX:n jäsen.

Toimintakenttä

Tunnemme työmarkkinat ja yritysten tarpeet ja kokemuksellamme pystymmekin yhdistämään oikean työn ja oikean tekijän.
Haluamme vastata niin ekonomien kuin muidenkin työnhakijoidemme urakehityksen vaativiin haasteisiin, koko työsuhteen elinkaaren ajan. Olemme Helsingin Ekonomien kumppani, MARK Suomen Markkinointiliiton sekä mm. kansainvälisen Kelly Services –konsernin yhteistyökumppani.

Työnhakija haluaa tietää, mitä etsiä. Työnantajaa puolestaan kiinnostaa ketä ja mistä etsiä. Pro-Sourcen työ on olla välikätenä täydellisen yhtälön muodostamisessa.

Millaisiin tehtäviin ekonomit kauttamme työllistyvät?

Olemme erikoistuneet asiantuntija- ja johtotason tehtäviin. Ekonomeja on kauttamme työllistynyt mm. erinäisiin talous- ja yleisjohdon tehtäviin, kuten myös mm. myynti- ja asiakkuuspäälliköiksi. Työmarkkinat ovat muuttuneet ajoista, jolloin tietty koulutus tarkoitti myös tiettyä työtehtävää - digitalisaatio tuo tehtäväkenttiin omat paineensa ja kilpailutilanteensa.

Miten lähetät avoimen hakemuksen?

Avoimen hakemuksen voit jättää Pro-Sourcen tietokantaan. Kuvailethan hakemuksessasi itseäsi ja osaamistasi mahdollisimman laajasti sekä liität päivitetyn version CV:stäsi. Myös palkkahaarukasta on hyvä antaa osviittaa myös avoimessa hakemuksessa.

Mikä on hyvä CV?

Markku Kaijala: "Uusia uramahdollisuuksia etsivän ekonomin on osattava tuoda itsensä ja osaamisensa esiin – löydettäväksi. Liian yleinen hakusana johtaa tuhansiin epätarkkoihin tuloksiin, joten sinun kannattaa miettiä tarkkaan käyttämäsi avainsanat osaamisestasi."