Rabatt på medlemsavgiften

Vi beviljar rabatt på medlemsavgiften på vissa grunder. Läs mer om rabatterna på medlemsavgiften och de olika kategorierna.


Att beakta beträffande rabatt på medlemsavgiften

 • Rabatten gäller endast medlemsavgiften till Finlands Ekonomer, inte medlemsavgiften till en ekonomförening eller till KOKO-kassan.
 • De som anslutit sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.
 • Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.
 • Grunden för rabatten måste vara i kraft oavbrutet i minst tre månader, vilket samtidigt är minimiperioden för rabatten.
 • Rabatterna på medlemsavgiften beräknas för enskilda månader och ett intyg över grunden för rabatten ska lämnas in på begäran.
 • Rabatten kan beviljas retroaktivt endast för det innevarande årets medlemsavgifter med undantag av fortlöpande rabatter till make eller maka eller pensionärer som träder i kraft tidigast i början av den första kalendermånaden efter anmälan.
 • Om du är berättigad till rabatt på flera grunder kan du endast få den rabatt som är störst.
   

Kategorier som berättigar till rabatt på medlemsavgiften

Rabatt till nyutexaminerade
 • När du blir medlem i Finlands Ekonomer inom sex månader efter att du utexaminerats får du 60 procent rabatt på medlemsavgiften i 24 månader räknat från den dag du anslöt dig.
 • Om du blir medlem 6–12 månader efter din examen får du 60 procent rabatt i 12 månader.
 • För att få rabatten behöver du inte lämna in ett intyg över när du utexaminerats. Finlands Ekonomer kontrollerar vid behov examensuppgifterna vid universitetet.
Rabatt till arbetslösa
 • Rabatten är 100 procent (på medlemsavgiften till förbundet; avgiften till IAET-kassan och den lokala föreningen ska betalas).
 • Rabatten beviljas för ett år i taget.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.
Rabatt till ekonommake eller -maka
 • När din make eller maka är ekonommedlem i Finlands Ekonomer och den som önskar få rabatt avstår från tidskriften Talouselämä, en annan medlemsförmånstidskrift från Talentum eller tidskriften Forum för ekonomi och teknik är rabatten 30 procent.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.
Rabatt till pensionärer
 • Rabatten är 40 procent och utan tidskriften Talouselämä eller Forum 70 procent.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.
 • Om rabatten till pensionärer har beviljats tidigare förlängs den automatiskt.
Rabatter till familjelediga
 • Denna rabatt är avsedd för medlemmar som är moderskaps- eller föräldralediga eller vårdlediga.
 • Rabatten på medlemsavgiften till förbundet är 70 procent för den oavlönade tiden av ledigheten.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.
Rabatt till vilande medlemmar utomlands
 • Rabatten är 30 procent när du flyttar över ditt medlemskap i en ekonomförening till Expatriatekonomerna.
 • Vilande medlemmar får inte tidskriften Talouselämä.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten. Den utländska adressen ska också meddelas.
Rabatt till personer som studerar utan lön och på heltid
 • Rabatten är 30 procent.
 • Rabatten beviljas för ett år i taget.
 • Du kan ansöka om rabatten i Medlemstjänsten.
Rabatt till alternerings- och tjänstlediga
Rabatt till värnpliktiga