Pääaineena rahoitus

Rahoitus on taloustieteen osa-alue, joka soveltaa talousteoriaa ja kvantitatiivisia menetelmiä, sekä ekonometriaa ja tilastotiedettä. Rahoituksen tehtävänä on selittää erilaisia ilmiöitä liittyen esimerkiksi kuluttajien säästämis- ja sijoituspäätöksiä. Vastaavasti myös yritysten investointi-, rahoitus- ja osingonjakopäätökset, sekä korkojen ominaisuudet ja taso ovat oleellinen osa rahoitusta. Rahoituksen ammattilaisen tulee myös ymmärtää rahoituksen välitykseen erikoistuneiden yhteisöjen roolia taloudessa.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä: rahoituspäällikkö, analyytikko, meklari.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi