Rahoitusalan työehtosopimus – TES

Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee rahoitusalan työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Finanssialan Keskusliiton sekä STTK:laisen ammattiliitto Pro:n että Ammattiliitto Nousun kanssa.

Työehtosopimusta noudatetaan pankeissa, rahoitus- ja korttiyhtiöissä sekä seuraavissa yrityksissä:

 • Automatia Pankkiautomaatit Oy
 • Fidenta Oy
 • NASDAQ OMX Nordic Oy
 • Nets Oy
 • Nordea Bank Ab (publ.), Suomen sivuliike
 • OP-Pohjola osk
 • Oy Samlink Ab
 • Säästöpankkiliitto ry
 • Suomen Hypoteekkiyhdistys
 • POP Pankkiliitto Osk
 • Paikallispankkien PP-Laskenta Oy
 • Oma Säästöpankki Oyj

Työehtosopimus ei koske:

 • yritysjohtajia
 • liikepankkien sivukonttorien johtajia
 • henkilöstöpäälliköitä
 • siivoojia, talonmiehiä ja muita työntekijöitä
 • kesäapulaisia

Sopimuskausi:

1.12.2016 – 30.11.2017
Lue koko rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan uuden työehtosopimuksen keskeinen sisältö:

Rahoitusalan uusi työehtosopimus tuli voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11.2017 saakka.

Työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa 1.1.2017 lähtien ansiotasoa muuttamatta.

Rahoitusalalla pidennyksen toteutustavasta sovitaan paikallisesti yritystasolla joko YTN:n yritysyhdistyksen tai yhteyshenkilön kanssa. Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, toteutetaan pidentäminen pidentämällä viikkotyöaikaa puolella tunnilla. Tällöin säännöllinen työaika on arkipäivisin (ma-pe) 7-8 tuntia vuorokaudessa siten, että se on 37,5 tuntia viikossa.

Työajan pidennyksestä 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen sovitaan paikallisesti. Ryhmissä ja konserneissa (OP Ryhmä, Nordea, Danske Bank ja Paikallisosuuspankit) YTN-liittojen jäseniä edustajat YTN:n yritysyhdistykset. Muissa rahoitusalan yrityksissä paikalliset sopimukset tehdään YTN:n yhteyshenkilön kanssa.

Lisätietoa työajan pidentämisen toteuttamistavasta omalla työpaikallasi saat YTN:n yhteyshenkilöltä.
Oman yhteyshenkilösi löydät YTN:n sivuilta.

Joustavien työaikamallien kehittämiseen huomiota

Rahoitusalan uusi työehtosopimus sisältää liittojen suosituksen eri työaikamallien kehittämisestä. Liitot suosittavat, että osana henkilöstösuunnitelmaa kartoitetaan mahdollisuudet liukuvan työajan järjestelyihin, työaikapankkien käyttöönottoon, etätyön edistämiseen ja liikkuvan työn olosuhteisiin.

Hyvinvoiva finanssiala -hanke jatkuu

Finanssialan yhteistä Hyvinvoiva finanssiala -hanketta jatketaan. Liittojen välisestä hankkeesta painopiste on tarkoitus siirtää työpaikkojen omiin kehittämishankkeisiin. 

Palkkakeskustelujärjestelmä

 • Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007.
 • Palkkakeskustelun tarkoituksena on, että jokainen toimihenkilö saa vuosittain keskustella esimiehensä kanssa työtehtävien, työsuorituksen ja palkan vastaavuudesta toisiinsa.
 • Palkkakeskustelumallin käyttöönotolla on tavoiteltu sitä, että rahoitusalalla toimivat henkilöt kokevat selkeän yhteyden oman toimintansa ja maksettujen palkankorotusten välillä.
 • Yksi tärkeimmistä tavoitteista palkkakeskustelumallia käytettäessä on, että palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisuutta lisää muun muassa se, että järjestelmää sovelletaan tasapuolisesti ja läpinäkyvästi.
 • Palkkauksen tulisi myös kannustaa yrityksen näkökulmasta keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Rahoitusalalla toimiville toimihenkilöille ja esimiehille tehty Palkkakeskusteluopas (Ylemmät toimihenkilöt YTN:n verkkosivuilla) on laadittu yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton, Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa.

Työaika

Säännöllinen työaika

 • Säännöllinen työaika on arkipäivisin 7t – 7t 40 minuuttia / vuorokaudessa siten, että se on 37 tuntia viikossa.
 • Lauantait, juhannusaatto ja jouluaatto ovat vapaapäiviä.

Työajan jaksottelu

 • Säännöllistä vuorokautista työaikaa voidaan pidentää enintään tunnilla.
 • Viikoittaisen säännöllisen työajan on tasoituttava 3 viikossa 37 tuntiin.
 • Jaksottelusta laadittavasta työtuntilistasta selviävät työn aloittamis- ja lopettamisajat.

Yksilöllinen työaika

 • Työnantaja ja toimihenkilö voivat sopia yksilöllisestä työajasta.
 • Sovittava yksilöllinen työaika on keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa.
 • Työajan on tasoituttava sovittuun keskimääräiseen työaikaan 3 kuukaudessa.
 • Työaikasuunnitelma koko tasoittumisjaksolle laaditaan yksilöllisestä työajasta sovittaessa. Tällöin sovitaan työajan sijoittumisen keskeisistä periaatteista.

Työaikapankki

Lue kuinka pääset pitkälle palkalliselle vapaalle työaikapankkia käyttäen.

Vuosiloma

Vuosiloma määräytyy vuosilomalain mukaan.

Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen jatkuttua lomanmääräytymisvuoden päättyessä:

 • alle vuoden 2 arkipäivää /kk
 • vähintään vuoden 2,5 arkipäivää /kk
 • vähintään 10 vuotta 3 arkipäivää/kk
 • 31.3.1993 mennessä vähintään 15 vuotta 3,5 arkipäivää/kk

Työsuhteen kestoaikana pidetään samassa työnantajaryhmässä yhteensä palveltua aikaa.

Lomaraha

Vuosilomalle jäävälle maksetaan lomarahaa 50 prosenttia lakisääteisen vuosiloman palkasta.

Vuosilomasapatti

Vuosilomasapatiksi voi toimihenkilö sovittaessa säästää:

 • 24 päivää ylittävää vuosilomaoikeutta
 • säästetyn vuosiloman lomarahoja vastaavan vapaa-ajan
 • 2 vapaapäivää (tes:n 10§)
 • ylityövapaata

Vuosilomasapatti pidetään sovittuna ajankohtana viimeistään 5 vuoden kuluessa.

Vapaapäivät

Vuoden ensimmäisenä työpäivänä työsuhteessa oleva saa 2 palkallista vapaapäivää. Vapaapäivien edellytyksenä on vuoden aikana työskentely.

Lapsen syntymä

 • Työnantaja maksaa täyden palkan 72 arkipäivän äitiys- ja adoptiovapaalta.
 • Isyysvapaalle lähtevälle toimihenkilölle työnantaja maksaa täyden palkan enintään 6 arkipäivältä.
 • Palkallisuus edellyttää 9 kuukauden työsuhdetta ja työhön paluusta sopimista.

Sairastuminen

Sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön saa palkkansa kunkin työkyvyttömyystapauksen yhteydessä vähintään:

 • 4 viikolta työsuhteen kestettyä alle 3 vuotta
 • 5 viikolta työsuhteen kestettyä 3-5 vuotta
 • 6 viikolta työsuhteen kestettyä yli 5 vuotta

Lyhyt tilapäinen poissaolo

Palkka- ja muita etuja ei vähennä työpäivänä tapahtuva lyhyt poissaolo, joka johtuu:

 • lähiomaisen äkillisestä sairaudesta, kuolemasta tai hautajaisista: enintään 1 päivää
 • alle 10-vuotiaan lapsensa tai alle 18-vuotiaan vaikeaa sairautta sairastavan lapsensa äkillisestä sairaustapauksesta: 3 päivää
 • omista vihkiäisistä, parisuhteen rekisteröimisestä ja asuntomuutosta
 • toimihenkilön 50- ja 60-vuotispäivistä
 • Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n hallituksen tai taustaryhmän kokouksesta

Yhteyshenkilöjärjestelmä (=luottamusmiesjärjestelmä)

 • Rahoitusalan työehtosopimukseen sidotuissa yrityksissä, joissa on vähintään 10 YTN:ään järjestäytynyttä jäsentä, on YTN:n jäsenliittojen jäsenillä oikeus valita yhteyshenkilö sekä hänelle varayhteyshenkilö.
 • Yhteyshenkilön pääasiallisena tehtävänä on toimia edustamiensa YTN:ään järjestäytyneiden henkilöiden edustajana työsuhteen ehtoja ja yt-lain mukaisia asioita koskevissa neuvotteluissa.

Ota yhteyttä

YTN finanssialan vastuuasiamies ja Suomen Ekonomien asiamies

Riikka Sipilä

p. +358400458226

riikka.sipila@ekonomit.fi

 

YTN finanssialan lakituki ja Suomen Ekonomien työsuhdelakimies

Joel Uusi-Oukari

p. 0201 299 216

joel.uusi-oukari@ekonomit.fi