Osaava työvoima saatava joustavammin työmarkkinoiden käyttöön - Kilpailukieltosopimusten turhaa tekemistä rajoitettava

Uutinen 16.2.2018

Turhia kilpailukieltosopimuksia rajoittavan lakialoitteen käsittely on käynnistynyt eduskunnassa. Lakimuutoksessa ehdotetaan työnantajalle korvausvelvoitetta kilpailukiellon ajalta. Työnantajalla on halutessaan mahdollisuus myös luopua kilpailukieltoehdosta, jolloin korvausta ei tarvitse maksaa.


Tällä hetkellä kilpailukieltosopimuksista ei aiheudu työnantajalle minkäänlaisia velvoitteita, minkä seurauksena ne ovat yleistyneet rajusti viime vuosina. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä ekonomeista lähes 40 prosentilla on kilpailukielto. Laki edellyttää kilpailukiellolle erityisen painavaa syytä, jota suurimmassa osassa sopimuksista ei kuitenkaan ole.

Työntekijälle kilpailukielto sen sijaan aiheuttaa päänvaivaa. Kilpailukieltosopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat, ettei työntekijä saa mennä työsuhteen päätyttyä kilpailevaan yritykseen töihin tai perustaa itse kilpailevaa yritystä. Kilpailijoita ei yleensä määritellä, jolloin kiellon voi tulkita koskevan esimerkiksi koko toimialaa. Tämä sallii työnantajan tulkita hyvinkin laajasti sopimusta ja tekee työntekijästä hyvin varovaisen uuden työpaikan etsinnässä.

Lisäksi kilpailukieltoon yleensä liitetään työntekijän maksettavaksi lankeava sopimussakko, joka maksimissaan vastaa kuuden kuukauden palkkaa. Sakko voi tulla maksettavaksi, vaikka sopimuksen rikkomisesta ei aiheutuisi mitään haittaa työnantajalle.

Lakiuudistuksen tavoitteena on karsia turhat kilpailukieltosopimukset. Näin työmarkkinoista tulee joustavammat, kun työvoiman liikkuvuus paranee. Lisäksi osaaminen on kansantalouden kannalta tehokkaassa käytössä. Työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet pitää pystyä turvaamaan jatkossakin, mutta se onnistuu salassapitosopimuksilla.

Lakialoitteessa lainsäädännön uudistamiseen on otettu mallia Norjasta. Aloitteen alullepanija on kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja Suomen Ekonomit toimi asiantuntijana sen valmistelussa.

Lue myös Talouselämän juttu aiheesta.

Lisätietoja: yhteiskuntasuhdepäällikkö Riikka Mykkänen, puh. 044 592 9939