Sopimuksettomat alat

Vajaa puolet Ekonomien jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole YTN:n solmimaa työehtosopimusta. Ekonomeille tyypillisiä ”tessittömiä aloja” ovat esimerkiksi
 
  • kaupan ala,
  • tilintarkastus- ja konsultointiala,
  • elintarvikeala sekä
  • vakuutusala.
Työehtosopimuksettomilla aloilla työsuhteen ehdot määräytyvät lainsäädännön ja mahdollisten yhtiöiden toimisääntöjen perusteella. Osalla aloista muilla henkilöstöryhmillä on oma työehtosopimus ja näillä aloilla ylempiin toimihenkilöihin noudatetaan usein soveltuvin osin esimerkiksi työntekijöiden tai toimihenkilöiden työehtosopimusta. Muun henkilöstöryhmän työehtosopimuksen soveltamisesta ylempiin toimihenkilöihin sovitaan yleensä henkilön työsopimuksessa.

Luottamusvaltuutettu edustaa henkilöstöä

Aloilla, joilla henkilöstöryhmällä ei ole oikeutta valita työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä, esimerkiksi työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi, on henkilöstöryhmällä oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu.