Soveltuvuusarviointia käytetään rekrytoinnissa

Yritykset käyttävät usein soveltuvuusarviointeja osana rekrytointiprosessiaan. Tavallisesti soveltuvuusarvioinnilla tarkoitetaan päivän kestävää testatusta, joka koostuu monista yksittäisistä tehtävistä. Yhtä kompetenssia lähestytään vähintään kahdella, joskus jopa kolmella eri mittarilla.

Osa tehtävistä on aikarajallisia ja mittaavat muun muassa kyvykkyyttä, osaamista ja oivallusta. Aikarajattomilla tehtävillä taasen mitataan erilaisia toimintatapoja ja tyylejä, kuten ajattelutyylejä sekä mahdollisia motiiveja.

Käytettävien menetelmien kirjo on kattava: työsimulaatiot, esitelmän pitäminen, liiketoimintasuunnitelman laadinta tai kuvitteellinen kehityskeskustelu. Toiminnalliset tehtävät tehdään joko yksin, ryhmässä tai yhdessä psykologin kanssa.

Haastattelu on keskeinen osa soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarvioinnin haastattelu ikään kuin liimaa kaikki osiot yhteen. Kun muut osat vastaavat kysymykseen mitä tai miten, niin haastattelu vastaa kysymykseen miksi.

Soveltuvuusarviointiin voi valmistautua

Soveltuvuusarviointiin voi valmistautua samoin kuin työhaastatteluunkin.

  • Rentoudu ja lepää hyvin ennen arviointia.
  • Hanki tarvittavat tiedot työnantajaorganisaatiosta ja tehtävästä.
  • Mieti itseäsi, omaa osaamistasi sekä sitä, mitä haluat kertoa itsestäsi.
  • Ole ajoissa paikalla ja ole oma itsesi.

Soveltuvuusarvioinnin tulokset on oikeus saada

Arvioitavalla on aina oikeus saada tietää itseään koskevat arviointitulokset. Riippuu arvioinnin tehneen organisaation toimintatavoista saatko tiedot kirjallisesti vai suullisesti.

Ota yhteyttä

Suomen Ekonomien jäsenenä voit hyödyntää työnhaun palveluita koko työurasi ajan. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta erilaisiin työnhakuun liittyviin tilanteisiin. 

Uravalmentajat

ura@ekonomit.fi

Varaa puhelinaika