Finlands Ekonomers arbetssökningstjänster och regionala arbetssökningsprojekt stöder dig

Ta i bruk Finlands Ekonomers omfattande arbetssökningstjänster.

Regionala projekt som stöder arbetssökningen

  • Utnyttja coaching och stöd av likställda när du söker arbete. I Nyland kan du delta i Työnhakuveturis coaching och Rekryboosteri-grupper för arbetssökande. Vinssi-smågrupperna ger mångsidigt stöd för arbetssökningen i Egentliga Finland och i Birkaland kan du utnyttja Uratehdas coaching och grupper av likställda. I Norra Finland vänligen kontakta Urasampo.