Strategian painopisteet

Uudistumme jäsenlähtöisesti

 • kehitämme jäsenhankintaa ja -pitoa asiakasvastuullisesti
 • personoimme ja luokittelemme palvelumme sekä kehitämme digitaalisia palveluita
 • teemme yksilöllisempää jäsenviestintää
 • tuemme jäsenyhdistysten toimintaa ja selkeytämme työnjakoa
 • hyödynnämme aktiivisesti yhteistyökumppaneiden palveluntarjontaa
 • toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla


Vahvistamme kauppatieteellisen alan koulutuksen arvoa

 • lisäämme tutkintojen arvostusta
 • parannamme osaamisen kehittämisen edellytyksiä
 • aktivoimme koulutuspoliittista vaikuttajaviestintää 


Hoidamme ekonomien edunvalvontaa

 • edistämme työmarkkinakulttuurin uudistamista ja työntekijöiden ja työnantajien yhteisten päämäärien toteutumista sekä toimimme ratkaisukeskeisesti
 • vahvistamme aktiivisesti yhteiskuntasuhteita 

Ota yhteyttä:

p. +358201299299

info@ekonomit.fi