Ennen vuotta 1980

  • Ylempi korkeakoulututkinto oli nimeltään kauppatieteiden / taloustieteiden kandidaatti, jonka suorittanut saattoi käyttää maisterin arvoa
  • Alempi korkeakoulututkinto oli nimeltään ekonomi, kirjeenvaihtaja tai akateeminen sihteeri.

Vuosina 1980–1995

  • Ylempi korkeakoulututkinto oli nimeltään ekonomi, jonka suorittanut saattoi käyttää kauppatieteiden maisterin arvoa. Tutkinnon laajuus oli 160 opintoviikkoa.
  • Vuosina 1980–1995 ei ollut käytössä alempaa korkeakoulututkintoa.

Vuodesta 1995 lähtien

  • Ylempi korkeakoulututkinto on nimeltään kauppatieteiden maisteri, jonka suorittanut saa käyttää ekonomin arvoa.
  • Alempi korkeakoulututkinto on nimeltään kauppatieteiden kandidaatti.

Vuoden 2005 tutkintouudistus 

  • Tutkinnonuudistuksen myötä opintoviikoista on siirrytty opintopisteisiin. Opintopisteet Suomessa ovat yhteismitallisia Euroopan korkeakoulutusalueen ECTS-pisteiden kanssa.
  • Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (täysipäiväisesti opiskellen kolme vuotta).
  • Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta).