Koulutuspolitiikka on ydintoimintaamme. Toiminnan tavoitteena on kauppatieteellisen koulutuksen laadun ja arvostuksen ylläpitäminen. Tutkimustoimintamme on merkittävä osa koulutuspolitiikan käytännön työtä.

Systemaattinen yhteistyö ekonomikoulutuksen laadunarvioinnin kehittämiseksi alkoi 1990-luvun alussa. Päätavoitteemme on ollut tarjota yliopistoille objektiivinen ja kattava tapa kerätä tietoa koulutusalalta ja saada itse tutkittua taustatietoa toimintansa tueksi.

Ekonomikoulutuksen laadunarviointi -kokonaisuus, ”Palautetta ekonomikoulutuksesta”, on Suomen kattavin koulutusalakohtainen palaute- ja arviointijärjestelmä: mukana ovat kaikki yliopistoyksiköt.

Arviointia tehdään yhdessä yliopistojen kanssa

Laadunarvioinnin kokonaisuus on meidän ja yliopistojen aidon yhteistyön ja sitoutumisen tulos – omistajuus ja vastuu kehittämisestä on jaettu kaikille toimijoille.

Suunnittelemme kokonaisuutta vuositasolla ja valvomme yksittäisten osioiden toteutusta, organisoimme ja kustannamme aineiston analysoinnin ja raportoinnin sekä esittelemme tuloksia yliopistoyksiköissä ja mediassa. Yliopistot ideoivat selvitystarpeita, kommentoivat ja kehittävät kyselyn sisältöjä sekä toimittavat kyselylomakkeet vastaajille.

Palautejärjestelmän toimeenpanossa vastuun ja omistajuuden jako ei ole ollut ongelma. Palautekokonaisuuden kehitystyö tehdään yhdessä, ja kaikki toimijat ovat sitoutuneita sen kehittämistyöhön.

Vertailukelpoisen tiedon tuottaminen laatutyöhön

Vertailukelpoisen tiedon tuottaminen koulutusalakohtaisesti on ratkaisevan tärkeää osana kauppatieteellisten yliopistoyksikköjen laatutyötä.

Tavoitteenamme on yliopistojen oman laatutyön tukeminen, ei niiden asettaminen paremmuusjärjestykseen. Näkemykset tuotetun tiedon hyödyllisyydestä ja hyödynnettävyydestä ovat olleet erittäin positiivisia.

Ota yhteyttä

Oksanen Juha
Tutkimuspäällikkö
p. +358405566671