Sukupuolten välinen palkkaero ennallaan

(Ekonomien palkkaerot vuonna 2017. Tutkimus julkaistu maaliskuussa 2018)

Naisekonomit ansaitsevat yksityisellä sektorilla vähemmän kuin heidän miespuoliset kollegansa. Kun verrattiin samanlaisissa tehtävissä ja samanlaisilla ominaisuuksilla työskenteleviä miehiä ja naisia, palkkaero asettui vajaaseen 12 %:iin miesten eduksi. Palkkaero on pysytellyt suunnilleen samalla tasolla viimeiset 20 vuotta.

Palkkaeroanalyysit perustuvat Suomen Ekonomien Palkkatasotutkimukseen lokakuulta 2017. Laskelmissa huomioitiin laaja joukko henkilöön ja työpaikkaan liittyviä taustatekijöitä. Selvityksessä naisten ja miesten välinen kokonaispalkkaero jaettiin kahteen osaan:  selittymättömään ja eri taustaominaisuuksilla selitettyyn palkkaeroon.

Eri taustatekijät selittivät noin puolet kokonaispalkkaerosta 

Selvitys paljasti tutut tekijät palkkaeron taustalla. Naiset työskentelevät miehiä useammin asiantuntijoina ja toimihenkilötehtävissä, joissa on keskimääräistä matalampi palkkataso. 

Miesekonomit puolestaan valikoituvat paremmin palkattuihin johdon tehtäviin. Tämän lisäksi miesten korkeampien palkkojen taustalla ovat pidemmät työviikot, vähäisemmät poissaolot työelämästä ja tulospalkkioiden piiriin kuuluminen. Miesekonomit myös työskentelevät naisia useammin keskimääräistä paremmin palkatuilla rahoitus- ja vakuutusaloilla.

Lue koko raportti

Palkkaero on pysytellyt suunnilleen samalla tasolla viimeiset 20 vuotta.

Paranna palkkaasi -opas

Tutustu  YTN:n Paranna palkkaasi -oppaaseen >>