Ekonomit kaipaavat mielenkiintoista, hyvin palkattua ja merkityksellistä työtä

T-Median Työnantajakuva 2016 -tutkimus selvitti Suomen maineikkaimmat työnantajat ja työpaikan valintaperusteet. Tutkimus toteutettiin kaupallisten ja tekniikan alan korkeakouluopiskelijoiden sekä työelämässä olevien ammattilaisten keskuudessa.

Suomen Ekonomien jäseniä pyydettiin valitsemaan itselleen kolme tärkeintä yhteensä 21 eri työpaikan valintakriteerin joukosta. Lähes puolet vastaajista valitsi yhdeksi tärkeimmäksi kriteerikseen mielenkiintoiset työtehtävät. Seuraavaksi eniten painoarvoa valinnoissa saivat hyvä palkka ja työn merkityksellisyys.

Yllättävää tuloksissa on se, että hyvä työilmapiiri vaikuttaa ekonomien työpaikan valintaan suhteessa vähemmän kuin muissa vastaajaryhmissä – vain 19 prosenttia vastaajista nosti hyvän työilmapiirin tärkeimpien valintakriteerien joukkoon. Viime vuosina hyvä työilmapiiri on yleisesti ollut yksi nousevista työelämätrendeistä.

Päätutkimukseen vastasi yhteensä 1999 henkilöä, joista 1042 oli kaupallisen alan osaajaa. Vastaajista 425 oli Suomen Ekonomit -jäseniä.

Supercell on Suomen maineikkain työnantaja 2016

Suomen maineikkaimmaksi työnantajaksi kaupallisten ja tekniikan alan korkeakoulutettavien ja -koulutettujen keskuudessa selvisi peliyhtiö Supercell. Viiden parhaan joukkoon ylsivät lisäksi Kone, Vincit, Reaktor ja Google.

Huonomaineisimmiksi työnantajiksi vastaajat arvioivat Talvivaaran, Postin, Stockmannin, Tiedon ja VR:n.

Tammikuun esitutkimuksessa 583 tekniikan ja kaupallisen alan osaajat nimesivät spontaanisti kaksi hyvä- ja huonomaineista työnantajaa. Esitutkimuksessa eniten mainintoja saaneet työnantajat tutkittiin ja listattiin huhti-toukokuussa tarkemmin T-Median Luottamus&Maine-mallilla.

Pienten työnantajien maineikkuus nousussa

Kone ja Google ovat olleet jo vuosia T-Median työnantajakuvatutkimusten menestyjiä. Muut suuret työnantajat ovat joutuneet luovuttamaan paikkansa uuden polven pienemmille työnantajille, kuten Supercell, Vincit ja Reaktor.

Meineikkuuttaan kasvattaneet työnantajat ovat tunnettuja työntekijäkeskeisistä yrityskulttuureistaan. Muutos on ollut nopea ja tämä voidaan nähdä myrskyvaroituksena suurille työnantajille.

Työnantajien ja rekrytoijien on tärkeää tunnistaa, että ihmiset arvioivat yrityksiä ja organisaatioita kokonaisuutena, ei pelkästään työnantajuutta. Tänä vuonna maineen eri osa-alueista työskentely- ja suositteluhalukkuuteen vaikuttavat eniten työntekijöiden kohtelun lisäksi käsitykset yrityksen tuotteista ja palveluista, vastuullisuudesta, selkeästä suunnasta sekä siitä, onko yritys hyvin johdettu.

Yhteenveto: Päivi Salminen-Kultanen, työnantajakuvapalveluiden liiketoimintajohtaja, T-media

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 7.4-3.5.2016 yhteistyössä Suomen Ekonomit ry:n – Finlands Ekonomer ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliiton IL ry:n ja Tekniikan Akateemiset TEK ry:n kanssa. Näitä täydensi otos T-Median omasta tutkimusrekisteristä sekä alojen korkeakoulujen opiskelija- ja alumnirekistereistä.

Eniten mainintoja saaneet työnantajat tutkittiin varsinaisessa tutkimuksessa huhti-toukokuussa hyödyntämällä T-Median Luottamus&Maine-mallia, jossa vastaajat arvioivat työnantajien hallintoa, taloutta, johtamista, uusiutumista, vuorovaikutusta, vastuullisuutta, tuotteita ja palveluita sekä työntekijöiden kohtelua. Lopulliset ranking-sijat määräytyivät kokonaismaineen perusteella Jaa Somessa