Edistämme aktiivisesti kauppatieteellisen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä valmistuneiden ekonomien osaamista ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.

Jäsentutkimustemme mukaan jäsenemme pitävät erittäin tärkeänä sitä, että teemme koulutuksen laatua vahvistavaa vaikuttamistyötä. Ekonomien ja myös kauppatieteellisen koulutuksen arvostus pohjautuukin opiskelijoiden ja valmistuneiden ekonomien vahvaan osaamiseen työmarkkinoilla, sekä heidän kykyynsä ylläpitää ja kehittää osaamistaan myös muuttuvassa ympäristössä. Koulutuksen laadun ja kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää jatkuvia toimia sekä koulutusjärjestelmän että koulutussisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseksi.

Toimimme koulutuspoliittisten tavoitteidemme edistämiseksi laajassa yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen, opiskelijajärjestöjen, muiden työmarkkinajärjestöjen sekä poliittisten puolueiden kanssa. Erittäin läheinen yhteistyökumppanimme on Suomen kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden oma yhdistys, ABS.

Olemme edistäneet koulutuksen laatua viime vuosina esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Koulutuksen ja tutkimuksen resurssit

  • Suomen Ekonomien liittokokous päätti keväällä 2017 pääomittaa kauppatieteellisestä koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavia 10 yliopistoa yhteensä 500 000 eurolla. Summa jaettiin yksiköiden kesken suhteutettuna niissä suoritettujen kauppatieteen alan maisterintutkintojen määrään.

Opetus ja oppiminen

  • Olemme jakaneet vuosittain jo vuodesta 1998 alkaen Opetuspalkinnon, jonka kautta nostamme esiin hyvän opetuksen ja opettajien merkitystä sekä jakaaksemme hyviä käytäntöjä eri yksiköiden välillä. Opetuspalkinnon teema valitaan usein opiskelijoiden palautteen perusteella. Voit tutustua Opetuspalkinnon viimeisimpään voittajaan täällä.
  • Olemme kannustaneet kauppatieteiden yliopistoyksiköitä vahvistamaan kansallista yhteistyötä sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä, jotta opiskelu olisi opiskelijoille joustavampaa. Esimerkiksi olemme olleet yksiköiden mukana käynnistämässä vuonna 2017 alkanutta Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuutta (LITO). Opintokokonaisuudessa opetus ja opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, ja sen kahdeksan opintojaksoa tuotetaan kansallisessa yhteistyössä. Loppuvuodesta 2017 teimme korkeakouluvisio-hankkeen hengessä yhteistyökumppaneiden kanssa aloitteen Suomen korkeakoulu -alustamaisesta toimintamallista, joka lisäisi opiskelijan joustavia mahdollisuuksia opiskella eri korkeakoulujen opintoja sekä korkeakoulujen profiloitumista omille vahvuusalueilleen.
  • Opiskelijapalautteen perusteella olemme vaikuttaneet opintojen ja työelämän yhteyden vahvistamiseksi esimerkiksi tukemalla teemaan liittyvää Yritysyhteistyö opetuksessa -kirjaprojektia sekä jakamalla kirjaa yliopistoihin vastuullisille tahoille. Opintojen aikaiset työelämäkontaktit olivat myös Opetuspalkintomme teema vuonna 2016, ja tuolloin järjestimme aiheeseen liittyen myös webinaarin

Kauppatieteen yksiköiden oman laatutyön tukeminen

  • Keräämme vuosittain yhteistyössä kauppatieteiden yksiköiden kanssa palautetta vastavalmistuneilta kauppatieteiden maistereilta. Tuotamme palautteen pohjalta koosteen, joka on yksiköiden hyödynnettävissä oman opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Tämän vuosittaisen materiaalin lisäksi tuotamme koosteita myös esimerkiksi viisi vuotta työuralla olleiden maistereiden näkemyksistä opinnoistaan ja urastaan. Vuonna 2017 julkistetut raportit ovat ladattavissa täältä.
  • Teetimme vuonna 2016 Kauppatieteiden suunta 2017 -selvityksen. Selvityksessä tarkasteltiin kauppatieteiden tilaa ja kehitystä viimeisen 10 vuoden aikana. Selvitys on ladattavissa pdf-muotoisena täältä.

Kuvassa Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää luovuttaa vararehtori Jukka Vesalaiselle symbolisen rahapuun pääomalahjoituksemme merkiksi Vaasan yliopistolla 19.9.2017.

Ota yhteyttä

Parkkari Mika
Koulutuspolitiikan erityisasiantuntija
p. +358400802145

Korkeakoulujen tulevaisuus? Suvi Eriksson ja Miika Tiainen

Pääomalahjoitus Vaasan yliopistolla