Suomen Ekonomit kuvituskuva

”Bästa jobbet någonsin! Man får utvecklas och dessutom har man bästa kollegor!”

”Som kylli får man en sådan erfarenhet som är svår att hitta någon annanstans. Tack vare ett flexibilitet och ett självständigt jobb går det riktigt bra att kombinera studierna med jobbet som kylli. Dessutom ger jobbet livslånga vänner, väldigt mycket mod samt en språngbräda för kommande arbetslivet.”

”Uppgifterna är väldigt olika och det finns inte en enda likadan kylli. Det lönar sig att fråga efter ytterligare information ifall du är intresserad av uppgiften.”

Såhär beskriver före detta kyllin sina jobb som kontaktpersoner mellan universiteten och Finlands Ekonomer. Vill du frigöra din potential och vara med och göra ett jobb med en mening? Ifall du svarade ”ja”, kan du vara den kylli som vi letar efter!

Dina arbetsuppdrag består av utveckla kundupplevelserna för ekonomistuderanden samt bidra till att öka på medvetenheten och medlemsanskaffning av Finlands Ekonomer. Information om arbetslivet och intressebevakningen för studeranden är på din agenda då du gör marknadsföring, kommunicerar och planerar evenemang.

Du jobbar tätt ihop med avdelningen för kundansvariga, med andra kyllin, med studerandeorganisationer samt Ekonomernas lokalavdelningen.

Jobbet som kylli är på deltid och passar väldigt bra ihop med studier. Jobbet görs under läseåret (augusti-maj) i genomsnitt 40 timmar per månad. Arbetsavtalet gäller tillsvidare. Jobbet börjar 13.8.2020 eller enligt avtalet.Jobbet innehåller jobb på kvällstid samt under veckosluten samt resande.

Vi uppskattar:

  • Intresse för att utveckla kundupplevelsen
  • Färdigheter i att uppträda och göra samarbete samt sinne för försäljning och marknadsföring
  • Intresse för intressebevakning av ekonomi studeranden samt ekonomer
  • Förmåga att ta eget initiativ, ihärdighet samt kreativitet
  • Självständigt tag på jobbet
  • Kännedom om studerandeverksamhet samt studerandemedlemskap hos Finlands Ekonomer
  • Närvarande på universitetet samt medvetenhet hos andra studeranden.

Skicka in din ansökan samt CV till adressen kyllihakemukset@ekonomit.fi senast 4.8.2020. 

Första rundan av rekryteringen görs via videorekryteringssystemet och andra delen som intervju på finska via Teams.

Ytterligare information kan fås av kundansvariga Salla Grönholm (tel. 040 515 9491). 

Mera info om att vara kylli i Vasa fås av nuvarande kyllin Erik Kesti (erik.kesti@ekonomit.fi, tel. 044 547 2505)