Kuvassa Leena Ritola

Permitteringar till följd av coronakrisen har orsakat en rusch i arbetslöshetskassorna, och många finländares privatekonomi är i svårigheter. Som en del av sitt samarbete med Akava erbjuder Danske Bank sina nuvarande kunder som hör till ett Akava-förbund ett permitteringslån, dvs. finansiering för ett tillfälligt behov med en mindre marginal och utan uppläggningsarvode.

Permitteringslånet är såsom namnet säger riktat till Danske Banks kunder som tillfälligt lider av coronakrisen och som hör till ett medlemsförbund i Akava. Lånet beviljas utan säkerhet och utan uppläggningsarvode och lånesumman kan vara mellan 2 000 och 15 000 euro och marginalen är 2,9 % (norm. 4,9–7,9 %)*. Erbjudandet gäller tidsbestämt till utgången av 2020.

Genom att rikta permitteringslånet till sina nuvarande kunder som har tillräcklig återbetalningskapacitet och som har skött sina bankärenden korrekt vill Danske Bank säkerställa en snabb behandling av kreditansökningarna.

Danske Banks permitteringslån

  • Danske Banks Förmånslån till medlemmar i Akavas medlemsförbund och som tillfälligt lider av coronakrisen och som för närvarande är kunder hos Danske Bank
  • Lånebeloppet 2 000–15 000 euro
  • Marginal 2,90 % (norm. 4,9–7,9 %)
  • Referensränta 12 månaders Euribor
  • Inget uppläggningsarvode
  • Faktureringsarvode 2,50 euro (norm. 4,50 €)
  • Lånetid 1–5 år
  • Erbjudandet fortsätter tidsbestämt till utgången av 2020