”Arbetet som kontaktperson för ekonomistuderande ger ett mångsidigt paket med viktig arbetserfarenhet som knappast kan fås i samma samlade form i något annat arbete. Arbetet är flexibelt och självständigt och kan därför mycket väl skötas vid sidan om studierna. Efter uppdraget har man dessutom fått vänner för hela livet, rejält med frimodighet och ett omfattande nätverk som utgör en språngbräda in i framtiden.” Kylli 2018–2019 

”I arbetet som kontaktperson för ekonomistuderande fick jag planera och genomföra uppgifterna självständigt, fritt och långsiktigt. Eftersom perioden inte är tidsmässigt begränsad till exempel till ett kalenderår kunde arbetet också utvecklas i takt med att det egna kunnandet växte”. Kylli 2014–2015 

Så här har tidigare kontaktpersoner för ekonomistuderande beskrivit sitt arbete som en länk mellan ekonomistuderandena vid den egna enheten och Finlands Ekonomer. De har också gett sin syn på kontaktpersonens egenskaper och nyttan av uppdraget med tanke på framtiden. Känner du igen dig? Skulle du också vilja släppa loss din potential och utföra betydelsefullt arbete tillsammans med oss? I så fall kanske du är den kylli vi söker.  

Till dina arbetsuppgifter hör att utveckla kundupplevelsen för ekonomistuderandena samt arbeta för att göra Finlands Ekonomer mer känt och främja medlemsvärvningen. I planeringen och genomförandet av marknadsföring, kommunikation och evenemangsutbud är din uppgift i första hand att förmedla information till studerandena i anslutning till intressebevakning och arbetslivsfrågor. Du samarbetar intensivt med Finlands Ekonomers enhet för kundupplevelse, andra kontaktpersoner och den lokala studerande- och ekonomföreningen. 

Kontaktpersonen arbetar deltid och arbetet kan mycket väl skötas vid sidan om studierna. Arbetet pågår under universitets terminer (augusti–maj) i genomsnitt 40 h/månad. Anställningen gäller tills vidare. Arbetet inleds den 2 augusti 2021 eller enligt avtal. Arbetet innefattar kvälls- och veckoslutsarbete samt resor. 

 Vi förväntar oss att du   

  • är intresserad av intressebevakningsarbete som gäller ekonomistuderande och ekonomer 
  • är intresserad av att utveckla kundupplevelsen  
  • kan uppträda 
  • är försäljnings- och marknadsföringsinriktad 
  • är initiativrik, målmedveten och kreativ  
  • kan arbeta självständigt 
  • har kännedom om studentverksamheten samt Finlands Ekonomers studerandemedlemskap  
  • är aktiv på universitetet samt vill och kan bygga nätverk bland ekonomistuderandena.   

Skicka din ansökan och ditt CV senast den 25 april 2021 till adressen kyllihakemukset@ekonomit.fi.  

Den första ansökningsomgången genomförs med hjälp av ett videorekryteringssystem. Senare intervjuer ordnas huvudsakligen på distans via Teams.  

Du kan begära mer information av den nuvarande kontaktpersonen Frida Lönnbäck (frida.lonnback@ekonomit.fi, tfn 050 5444 701) eller av cheferna Tanja Hankia (tfn 050 3012 664) och Salla Grönholm (tfn 040 515 9491).