”Arbetet som kontaktperson för ekonomistuderande ger ett mångsidigt paket med viktig arbetserfarenhet som knappast kan fås i samma samlade form i något annat arbete. Arbetet är flexibelt och självständigt och kan därför mycket väl skötas vid sidan om studierna. Efter uppdraget har man dessutom fått vänner för hela livet, rejält med frimodighet och ett omfattande nätverk som utgör en språngbräda in i framtiden.” Kylli 2018–2019 

”I arbetet som kontaktperson för ekonomistuderande fick jag planera och genomföra uppgifterna självständigt, fritt och långsiktigt. Eftersom perioden inte är tidsmässigt begränsad till exempel till ett kalenderår kunde arbetet också utvecklas i takt med att det egna kunnandet växte”. Kylli 2014–2015 

”Via Ekonomerna lärde jag känna ett stort antal olika slags människor, allt från studerande till föreningsaktiva och representanter för affärslivet. Det var först senare som jag förstod hur personernas olika bakgrund, synvinklar och erfarenheter har utvidgat mitt eget tänkande.” Kylli 2009–2010 

Så här har tidigare kontaktpersoner för ekonomistuderande beskrivit sitt arbete som en länk mellan ekonomistuderandena vid den egna enheten och Finlands Ekonomer. De har också gett sin syn på kontaktpersonens egenskaper och nyttan av uppdraget med tanke på framtiden. Känner du igen dig? Skulle du också vilja släppa loss din potential och utföra betydelsefullt arbete tillsammans med oss? I så fall kanske du är den kylli vi söker.  

Till dina arbetsuppgifter hör att utveckla kundupplevelsen för ekonomistuderandena samt arbeta för att göra Finlands Ekonomer mer känt och främja medlemsvärvningen. I planeringen och genomförandet av marknadsföring, kommunikation och evenemangsutbud är din uppgift i första hand att förmedla information till studerandena i anslutning till intressebevakning och arbetslivsfrågor. Du samarbetar intensivt med Finlands Ekonomers enhet för kundupplevelse, andra kontaktpersoner och den lokala studerande- och ekonomföreningen. 

Kontaktpersonen arbetar deltid och arbetet kan mycket väl skötas vid sidan om studierna. Arbetet pågår under universitets terminer (augusti–maj) i genomsnitt 50 h/månad. Anställningen gäller tills vidare. Arbetet inleds den 15 augusti 2022 eller enligt avtal. Arbetet innefattar kvälls- och veckoslutsarbete samt resor.

Vi förväntar oss att du   

 • är intresserad av att utveckla kundupplevelsen  
 • är intresserad och har erfarenhet av social media 
 • kan uppträda 
 • är försäljnings- och marknadsföringsinriktad 
 • är intresserad av intressebevakningsarbete som gäller ekonomistuderande och ekonomer 
 • är initiativrik, målmedveten och kreativ  
 • kan arbeta självständigt 
 • har kännedom om studentverksamheten samt Finlands Ekonomers studerandemedlemskap  
 • är aktiv på universitetet samt vill och kan bygga nätverk bland ekonomistuderandena.   

Vi erbjuder dig: 

 • ett betydelsefullt jobb som ger bra insikt i löntagarnas intresseorganisationer 
 • utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter 
 • konkurrenskraftig lön samt goda arbetsförmåner 

För oss är jämlika möjligheter för alla viktiga, och därför önskar vi kandidater från olika kön och bakgrund. 

Skicka din ansökan och ditt CV senast den 31 maj 2022 till adressen kyllihakemukset@ekonomit.fi.  

Den första ansökningsomgången genomförs med hjälp av ett videorekryteringssystem. Senare intervjuer ordnas huvudsakligen på distans via Teams.  

Du kan begära mer information av den nuvarande kontaktpersonen Ylva Ekman (ylva.ekman@ekonomit.fi, tfn 040 374 2506) eller av cheferna Salla Grönholm (tfn 040 515 9491) och Tanja Hankia (tfn 050 3012 664). 

Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry är en service- och intresseorganisation för personer som har avlagt högskoleexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Vi har över 50 000 medlemmar och är Akavas fjärde största medlemsorganisation. Vi gör påverkansarbete för att främja ett bra arbetsliv och ett hållbart samhälle. Vi hjälper våra medlemmar att skapa ett betydelsefullt liv och försöka nå sina drömmar – att släppa loss sin verkliga potential.