Information om hur du fyller i ansökningsblanketten och hur ansökningsuppgifterna används

Om du vill ställa upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse ska du fylla i den elektroniska ansökningsblanketten jämte CV-uppgifter. Ansökningstid 14.8–13.9.2020.

Vi rekommenderar att du läser i genom frågorna innan du fyller i ansökningsblanketten, eftersom en ofullständigt ifylld blankett inte kan sparas för att kompletteras senare. Du kan till exempel först skriva svaren i word och sedan kopiera dem till blanketten. I CV-uppgiftsfälten rekommenderar vi att du fyller i de uppgifter som är relevanta för det förtroendeuppdrag du söker. När du har fyllt i och skickat ansökningsblanketten får du ett meddelande om att din ansökan har mottagits.

Ansökningstiden till kommittéerna som är underställda styrelsen börjar senare på hösten. Du kan ändå meddela ditt intresse att vara med i utbildningspolitiska kommittén eller arbetslivskommittén redan i samband med ansökan till styrelsen.

Användning av ansökningsuppgifterna

Under ansökningsprocessen är ansökningarna tillgängliga för aktörer och organ som deltar i beslutsfattandet (bl.a. utnämningskommittén och medlemsföreningarnas styrelser beträffande de egna medlemmarna). Alla sökandes namn, yrke och medlemsförening meddelas till förbundsmötet.

Handläggning av ansökningar

Utnämningskommittén som tillsatts av förbundsmötet handlägger ansökningarna och ber medlemsföreningarna om rekommendationer för kandidater till styrelsen.

Under handläggningsprocessen intervjuas en del av kandidaterna. Intervjuerna ordnas 22–24.10.

Utnämningskommittén lämnar ett motiverat förslag till höstförbundsmötet som sammanträder 21.11.2020 och som fattar det slutliga beslutet om styrelsens sammansättning och kommittéernas ordförande. Kandidaterna informeras om höstförbundsmötets beslut så fort som möjligt efter mötet.

Mer information:

Utnämningskommitténs ordförande, Päivi Vuorimaa,
paivi.vuorimaa@gmail.com, tfn +358 40 725 5562

Utnämningskommitténs vice ordförande, Hanna-Maija Kiviranta, 
hanna.kiviranta@gmail.com, tfn +358 45 809 3444

Läs mer

Ansökningstiden till styrelsen pågår 14.8–13.9.2020.

Utnämningskommitténs 
medlemmar 2020:

Ordförande: Päivi Vuorimaa (Helsingin Ekonomit
Vice ordförande: Hanna-Maija Kiviranta (Keski-Suomen Ekonomit)
Ingalill Aspholm (Ekonomföreningen Niord)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
Juuso Heinilä (Oulun Ekonomit)
Nelly Kivinen (Boomi)
Arto Käyhkö (Helsingin Ekonomit)