Finlands Ekonomers styrelse är den kollektiva strategiska beslutsfattaren och vägvisaren för den operativa ledningen och experterna på kontoret. Styrelsearbetet är tidskrävande arbete där man sätter sig in i olika frågor. Ändamålsenligt och resultatrikt styrelsearbete präglas av engagemang, samarbetsförmåga, förtroende och en gemensam vilja att utveckla verksamheten samt samhällelig påverkan för medlemmarnas bästa.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet, förbundets ekonomi och investeringstillgångar samt andra viktiga beslut. Styrelsens uppgifter och mötesförfaranden föreskrivs i förbundets stadgar (§ 6–8).

Mötesförfaranden

I genomsnitt hålls 6–9 möten per år på vardagskvällar. Dessutom hålls 1–2 mindre formella planeringsmöten per år. Det är önskvärt att styrelsen deltar i förbundsmötena och andra organisationsevenemang för ekonomsamfundet. En del av styrelsemedlemmarna är också medlemmar i kommittéer som lyder under styrelsen eller har valts till andra positioner som hör till förbundets verksamhetsfält.

Permanenta organ och nätverk

I början av sin mandatperiod beslutar styrelsen om sammansättningen i de permanenta organ som är underställda styrelsen samt fastställer övriga nödvändiga organs uppgifter och sammansättningar. Permanenta organ är arbetslivskommittén och utbildningspolitiska kommittén. Ordförandena för de permanenta organen är styrelsemedlemmar. Underställd styrelsen verkar även investeringsverksamhetens ledningsgrupp som består av sakkunniga i investeringsbranschen och två styrelsemedlemmar.

Mer information om Finlands Ekonomers verksamhetsfält och organ

Introduktion

I början av mandatperioden ordnas introduktion i förbundets verksamhet och styrelsearbetet för styrelsemedlemmarna.

Intresserad av styrelsearbete? Läs också:

Ansökningstiden till styrelsen pågår 14.8–13.9.2020.

Finlands Ekonomers styrelse 2018-2020

Ordförande Timo Saranpää, Helsingin Ekonomit, sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen
I vice ordförande Christel Tjeder, Ekonomföreningen Niord
II vice ordförande Anette Vaini-Antila, Pirkanmaan Ekonomit
III vice ordförande Riku Hietarinta, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY), opiskelijaedustaja

Nina Inves, Ekonomföreningen Niord (yrittäjyystyöryhmän pj)
Kaisa Kokkonen, Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit (sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen)
Kari Leppilahti, Vaasan Ekonomit
Jussi Nieminen, Turun Seudun Ekonomit
Liisa-Johanna Pesonen, Helsingin Ekonomit (työelämätoimikunnan pj)
Heli Törrönen, Helsingin Ekonomit
Eero Vehka-aho, Boomi (koulutuspoliittisen toimikunnan pj)
Esa Vilhonen, 
Helsingin Ekonomit