Du kan ofta få tips för din egen profil av profiler som skapats av personer som utför liknande uppgifter som du. Du kan söka profiler med sökfunktionen i LinkedIn med valda sökord. Du kan till exempel använda en uppdragsbeteckning eller ett vanligare sökord.

Dessa LinkedIn-profiler kan också ge dig bra tips för hur du kan uppdatera din egen profil. Profilerna varierar bland annat enligt erfarenhet, bransch och ställning. Exempelprofilerna är riktiga människors profiler som finns i LinkedIn. Personerna har gett sitt samtycke till att deras profiler används som exempel. Avsikten är inte att de ska representera ”perfekta” profiler, utan de är exempel på olika sätt att bygga en fungerande LinkedIn-profil.

Följande LinkedIn-profiler är exempel:

Om du inte kan öppna exempelprofilerna

Du ser alla exempelprofiler om dessa personer är dina direkta kontakter eller dina kontakters kontakter i ditt nätverk och du är inloggad på LinkedIn.
Om du inte ser profilerna ska du först säkerställa att du är inloggad. Om du trots detta inte ser profilerna kan du skicka en kontaktförfrågan till Finlands Ekonomers karriärcoach Arja Parpala. När Arja har godkänt din inbjudan kommer du åt exempelprofilerna.