Varför är det bra att ha en LinkedIn-profil?

”LinkedIn är ett CV, ett visitkort och kontakter i samma paket. LinkedIn är den viktigaste kanalen i sociala medier för professionellt nätverksbyggande och arbetssökning. Antalet användare ökar kraftigt även i Finland.”  Mia Niskanen, Research Manager, PS Executive Search

”LinkedIn är ett synnerligen mångsidigt verktyg för den som söker jobb. Många arbetsgivare och direktsöknings- och rekryteringskonsulter använder dagligen LinkedIn när de söker lämpliga kandidater till intressanta uppgifter.” Arja Parpala, karriärcoach, Finlands Ekonomer
Vad bör du beakta när du skapar en profil?

”Det är viktigt att säkerställa att basinformationen finns med i LinkedIn-profilen (lämplig rubrik, sammanfattning, arbetshistoria, utbildning, kompetens).” Mia Niskanen, Research Manager, PS Executive Search

”Glöm listor – gör informationen om dig lättläst och intressant. Berätta mer detaljerat om dina arbetsuppgifter, arbetsgivare och utbildningar. Beskriv innehållet och den kompetens du fått via dessa. Lyft fram det du är genuint intresserad av – en beskrivning av frivilligarbete och förtroendeuppdrag talar också om vilkens slags arbetstagare du är.

Arbetsgivaren vill ha en helhetsbild av dig: om det är möjligt ska du berätta om din arbetshistoria, familjeledigheter, utlandsvistelser, arbetssökningsskeden osv. Tänk ut några nyckelord som beskriver ditt kunnande och komplettera dina beskrivningar med dessa.  Skriv på engelska och kort även på finska om du vill. Vi rekommenderar en profilbild, eftersom det tilltalar läsaren.” Kaisa Välivehmas, grundare, Uniikkiura Oy, utvecklingschef Helsingfors Företagare och Maria Calonius, Recruitment Manager, Ernst & Young Oy

Hur kan du lättare hittas?

”Den som aktivt söker en ny arbetsplats gör klokt i att fästa uppmärksamhet vid nätverkets storlek och kvalitet, sin egen aktivitet och att kunnandet betonas på ett naturligt sätt. Ett omfattande nätverk, en så perfekt profil som möjligt och fyndiga nyckelord förbättrar chanserna att hittas av en rekryterare via LinkedIn.” Mia Niskanen, Research Manager, PS Executive Search

”Lägg till kontakter varje gång du träffar människor till exempel på tillställningar. Kontakternas antal och kvalitet ger en bild av dina nätverk. Följ intressanta företag, eftersom detta också intresserar arbetsgivarna. Kom ihåg att berömma andra genom att ge rekommendationer. När du rekommenderar blir du också rekommenderad av andra.” Kaisa Välivehmas, grundare, Uniikkiura Oy, utvecklingschef Helsingfors Företagare och Maria Calonius, Recruitment Manager, Ernst & Young Oy