Offentlighet och språk

 • LinkedIn-profilen ska helst vara offentlig så att de som hör till ditt nätverk, dina framtida arbetsgivare och samarbetspartner kan hitta dig. När du skapar och kompletterar din profil ska du beakta offentligheten.
 • Språket i LinkedIn är för det mesta engelska. Finskspråkiga profiler skapas för det mesta av experter som producerar text – då är profilen samtidigt ett arbetsprov. Även finländska rekryterare använder engelska när de gör sökningar.

Rubrik – Headline

 • Rubriken under ditt namn talar om vem du är i arbetslivet och vad du har siktet inställt på.  Om du inte har redigerat rubriken skriver LinkedIn automatiskt din senaste titel som rubrik.
 • Beskriv ditt kunnande i rubriken ur två tre synvinklar, berätta om din erfarenhet i branschen eller om nästa uppgift som du har för ögonen. T.ex. ◦ Looking for International Career Opportunities | HR Manager | Passionate Leadership Coach eller
 • Experienced Finance Manager, Visionary Leader with Change Management experience.

Sammanfattning – Summary

 • Sammanfattningen är ditt korta säljtal på nätet. Den ska få läsaren att vilja veta mer om dig, beskriva dina viktigaste kompetensområden och dina ambitioner i arbetslivet.
 • Gör sammanfattningen personlig!
 • I den senaste uppdateringen likriktade LinkedIn skrivbordsversionens och mobilappens utseende. Nu syns endast de två översta raderna av sammanfattningen direkt och därför är det ännu viktigare att börja sammanfattningen med det mest relevanta.

Erfarenhet – Experience

 • Rubriken ska förutom uppgiftsbeteckningen innehålla ord som beskriver viktiga delområden i arbetsuppgiften.
 • Beskriv din erfarenhet tillräckligt detaljerat för att en potentiell rekryterare ska bli intresserad av dig.
 • Berätta aktivt med verb vad du gör och hur du gör det, vad du har presterat och med vem du har arbetat. Tänk efter hur du kan beskriva dina framgångar utan konfidentiella detaljer.
 • Kom också ihåg omfattningen av ditt ansvar, branscherfarenheten, nätverken och kundkretsen.

Utbildning – Education

 • Försäkra dig om att din grundläggande utbildning (t.ex. Msc Econ) lätt kan hittas.
 • Nämn viktiga tilläggsutbildningar under Courses eller Certifications.
 • Kompetens – Featured Skills and Endorsements
 • Lägg till färdigheter som beskriver ditt kunnande på ett bra sätt – både omfattande, övergripande begrepp och specifika, detaljerade. Testa i sökningen vad du hittar med dina nyckelord. Om samma term resulterar i t.ex. 13 miljoner andra personer vet du att du behöver en stor mängd andra färdigheter också.
 • Märk att endast de tre första färdigheterna syns om du inte öppnar avsnittet. Säkerställ att dessa är de viktigaste för dig.

Rekommendationer – Recommendations

 • Du kan begära och få skriftliga rekommendationer till exempel av dina tidigare chefer, av dina samarbetspartner eller av dina kunder. Rekommendationerna ger din LinkedIn-profil mervärde som vanligen inte finns i ett CV av annat slag.
 • Även Skills-avsnittet talar om hurdan expert ditt nätverk betraktar dig som.

Övriga avsnitt – Accomplishments

 • Det finns flera avsnitt i LinkedIn där du kan beskriva annan intressant erfarenhet eller dina prestationer. T.ex. Frivilligarbete – Volunteer Experience eller Hedersomnämnanden – Honors and Awards.
 • Språkkunskaperna finns också numera här. Det är bra att lägga till språk, särskilt om du utför internationella uppgifter eller är intresserad av sådana.
 • Profilen i pdf-format
 • Du kan också spara profilen som en pdf-fil och använda den som CV utanför nätet.