Ett anställningsförhållande kan upphöra på många sätt. Ett arbetsavtal för viss tid upphör när den utsatta tiden går ut. En anställd kan själv säga upp sig. Arbetsgivaren kan säga upp ett arbetsavtal antingen av orsaker som har samband med arbetstagaren eller av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. I vissa fall kan ett arbetsavtal hävas. 

Vi hjälper dig vid upphörande av din anställning

En uppsägning är ofta en chock och arbetslöshet en stor livsförändring. Våra jurister ger anställningsrådgivning om du blir uppsagd eller om din anställning slutar av annat skäl.

Vi ger råd i frågor som gäller utkomstskydd  för arbetslösa. Om du blir arbetslös lönar det sig att ta reda på hur du säkerställer utkomstskyddet.

Våra karriärcoacher stöder dig när du söker nytt arbete.

Som arbetslös får du rabatt på medlemsavgiften.