Vad är övertidsarbete?

 • Övertidsarbete är arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden enligt lagen (i regel över åtta timmar per dygn eller över 40 timmar per vecka).
 • Övertidsarbete görs alltid på arbetsgivarens initiativ.
 • Även om övertidsarbete inte uttryckligen har begärts är övertidsarbete också arbete som arbetsgivaren vill ha utfört inom en viss tid trots att arbetsgivaren är medveten om att arbetet inte kan färdigställas inom denna tid inom ramen för ordinarie arbetstid.
 • För övertidsarbete per dygn betalas lönen förhöjd med 50 procent för de två första timmarna och med 100 procent för de följande timmarna eller ledighet som förhöjts på motsvarande sätt.
 • Flexibel arbetstid hindrar inte uppkomsten av övertidsarbete.

Grått arbete är förlorad lön – du får väl ersättning för övertidsarbete?

Övertidsarbete utan ersättning är ett stort men förtiget problem som både ekonomer och andra högt utbildade utsätts för. Övertidsarbete som inte ersätts är förlorad inkomst som inverkar till exempel på den intjänade pensionen. Likaså leder övertidsarbete som inte ersätts till att alla inkomstrelaterade förmåner minskar, till exempel föräldraledighetsersättning och sjukdagpenning.

Övertidsarbete bokförs sällan, vilket betyder att det i dessa fall inte heller ersätts.

 • Övertidsarbete som inte ersätts är grått arbete.
 • Arbetsgivaren ansvarar för att följa arbetstiden och för att arbetstidsbokföringen hålls uppdaterad.
 • För att främja arbetsmotivationen och längre arbetskarriärer borde övertidstimmarna antecknas. Nästan 60 procent av de högt utbildade upplever sig åtminstone tidvis vara på tröskeln till allvarlig utbrändhet.

Vad gör jag om övertidsarbete inte ersätts?

Om arbetsgivaren har försummat sin skyldighet att bokföra arbetstiden kan den egna uppföljningen av arbetstiden vara av stor vikt om du kräver ersättning enligt arbetstidslagen.
Det är klokt att föra bok över de egna arbetstimmarna. Arbetstimmarna kan antecknas till exempel i en Exceltabell:

 • Klockslaget när du började arbeta.
 • Klockslaget när du slutade arbeta.
 • Allmänt om vad du har gjort under arbetsdagen.

Rapporten kan skickas per e-post till arbetsgivaren en gång i månaden eller en gång i veckan.

Om det råder oklarheter om den egna arbetstiden kan du kontakta våra juridiska tjänster >>.