Resor i arbetet bör ersättas

Restiden är i princip inte arbetstid som föreskrivs i arbetstidslagen om inte själva resan räknas som en arbetsprestation. Å andra sidan kan arbetsgivaren inte kräva att arbetstagaren använder sin fritid för resor som rör arbetet.

Avtal om ersättning av resor i arbetet

Även om restiden inte ersätts med stöd av arbetstidslagen kan ersättningar för restiden betalas med stöd av olika branschers kollektivavtal eller arbetsplatsens egna avtal. I kollektivavtalen för högre tjänstemän har det inte antecknats särskilt mycket om resor i arbetet. Praxis varierar mellan olika branscher och företag och till och med mellan olika avdelningar inom samma företag.

Om arbetstidslagen och kollektivavtalet inte tydligt talar om hur tjänsteresor ersätts ska arbetstagaren själv komma överens om reglerna med arbetsgivaren. Innan du undertecknar ett arbetsavtal är det bäst att ta reda på om det nya arbetet omfattar mycket resor och hur resorna ersätts.

Det är bra att tillsammans komma överens på arbetsplatserna om hur restid och kundmöten ersätts. Det är klokt att också komma överens om arbetstagaren måste infinna sig på arbetsplatsen genast på morgonen om han eller hon har kommit hem från arbetet sent föregående kväll.

Ekonomerna reser mycket i arbetet

Största delen av ekonomerna reser i arbetet. Sporadiska resor klarar vem som helst av, men tiotals långa resor per år blir påfrestande. Beträffande restid är det inte bara ersättningen som bör beaktas utan även arbetstagarens möjlighet att återhämta sig från arbetet, särskilt om antalet resdagar är så stort att de belastar arbetstagaren betydligt.