Varje människa har ett personligt varumärke. Dina arbetskamrater, affärsbekanta och närstående har alla en uppfattning om dig som yrkesmänniska. Denna bild har uppstått av sig själv i växelverkan med andra utan att du nödvändigtvis själv medvetet har påverkat den.

Att bygga ett varumärke som expert

Att bygga ett varumärke som expert betyder att du väljer några ämnesområden som du tycker är intressanta eller viktiga och inom vilka du vill profilera dig som expert.  Du diskuterar dessa teman med ditt nätverk.

Dessutom utvidgar du medvetet kretsen av människor som identifierar dig som sakkunnig i din egen bransch, som sätter värde på dina synpunkter och som betraktar dig som expert på de teman du valt. I dagens läge är detta mycket realistiskt och även tämligen enkelt tack vare sociala medier.
LinkedIn är ett av de viktigaste redskapen när du vill skapa ett personligt varumärke som expert. Använd LinkedIn effektivt.

Hur skapas ett personligt varumärke?

Ett personligt varumärke byggs när du delar med dig av ditt kunnande, dina synpunkter, din erfarenhet och dina tankar till ditt nätverk i olika medier.  Sakkunskap uppstår av att du producerar eller förmedlar sådan information och sådana idéer som du är intresserad av, som är viktiga för dig och som du tror är viktiga och nyttiga även för andra.

Informationen du förmedlar behöver inte bestå av dina egna idéer utan det kan lika bra vara fråga om t.ex. artiklar, inlägg, åsikter eller material som någon annan har tagit fram. När du delar sådant material talar du samtidigt om för ditt nätverk vad du anser vara viktigt i din egen nisch och vad du betraktar som viktiga, aktuella frågor i ditt yrke.

Förutom att du förmedlar information kan du också lyfta fram synpunkter som grundar sig på din egen erfarenhet eller dina studier, bilda helhetsbilder av ett aktuellt tema eller varför inte göra ett inlägg i en offentlig debatt.
All kommunikation där du presenterar din egen åsikt, dina slutledningar eller sammanfattar en större helhet, bidrar till bilden av dig som expert och stärker således ditt varumärke som expert.

Varför behöver jag ett personligt varumärke?

Det sägs att även den bästa experten förlorar mot en medelmåttig om han eller hon inte lämnar några spår efter sig. Marknaden har förändrats. Kunder, samarbetspartner, arbetsgivare och arbetstagare möts allt oftare på nätet.
Om du långsiktigt bygger din yrkesidentitet kan det hända att du som expert befinner dig i en sådan position att du aldrig behöver söka jobb eller nya kunder utan arbetstillfällena hittar alltid dig.

Det räcker inte med att du dyker upp på arbetsmarknaden när du aktivt söker jobb. En stor del av arbetsplatserna är dolda. Därför blir det hela tiden viktigare att skapa nätverk och att kunna hittas.

Tänk på minsta motståndets lag som är bekant från fysiken.

Föreställ dig att du själv är på jakt efter en arbetstagare till din organisation eller att det är ditt jobb att rekrytera nya anställda. Skulle du söka potentiella arbetstagare på ett så besvärligt sätt som möjligt eller skulle du utnyttja ditt nätverk eller söka fram några lämpliga kandidater till exempel på LinkedIn? Tänk dig dessutom att du hittade personens synpunkter, erfarenhet eller till och med arbetsprov på nätet. Skulle du brinna av iver att få kontakta personen och föreslå en förhandling?

Mot ett personligt varumärke

  • Tänk på ditt mål. Välj 1–3 ämnesområden inom vilka du vill profilera dig som expert.
  • Välj en eller flera kanaler i sociala medier där du är aktiv. Åtminstone LinkedIn och dessutom t.ex. Twitter, SlideShare, en blogg, Instagram, Facebook eller YouTube.
  • Skapa en mångsidig LinkedIn-profil.
  • Dela artiklar, videoklipp, intressanta talares tankar, idéer eller forskningsresultat i de medier du valt.
  • Kommentera materialet eller tankarna du delat.
  • Dela dina egna tankar, idéer, åsikter, artiklar eller bloggtexter du skrivit, material du sammanställt, bilder du tagit eller videoklipp du gjort i dina medier.  
  • Samla länkarna till ditt webbaserade material på din webbplats, i din blogg, i din LinkedIn-profil eller på sidan about.me.