Vårdledighet för vård av ett litet barn är vårdledighet avsedd för vård i hemmet av barn under tre år, partiell vårdledighet och tillfällig vårdledighet för vård av ett sjukt barn.

Under vårdledigheten kan du vårda barnet hemma

  • Arbetstagaren har rätt till vårdledighet för att vårda sitt eget barn eller något annat barn under tre år som är varaktigt boende i samma hushåll.
  • Ledigheten kan tas antingen av pappan eller mamman, men båda föräldrarna kan inte vara vårdlediga samtidigt. Under vårdledigheten betalas hemvårdsstöd.
  • Kommunen kan dessutom betala kommuntillägg till den som får hemvårdsstöd.
  • Arbetstagaren ska meddela vårdledigheten till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten börjar.

Partiell vårdledighet kombinerar arbete och familj

  • En förälder har rätt till partiell vårdledighet tills barnet har avslutat sitt andra läsår i skolan.
  • Om barnet omfattas av förlängd läroplikt kan den partiella vårdledigheten pågå till slutet av det tredje läsåret.
  • En förälder som förkortar sin arbetsdag för att vårda ett barn får partiell vårdpenning.
  • Båda föräldrarna kan vara partiellt vårdlediga under samma kalenderperiod men dock inte samtidigt.
  • Vårdledigheten ska meddelas senast två månader innan ledigheten börjar.

Tillfällig vårdledighet för att vårda ett sjukt barn

Föräldrar till ett barn under tio år har rätt till tillfällig vårdledighet om barnet insjuknar plötsligt. Vårdledigheten är efter behov fyra arbetsdagar per sjukdomsperiod för att ordna vården av barnet.