Knappa hälften av Finlands Ekonomers medlemmar arbetar i branscher som inte har något kollektivavtal som ingåtts av YTN. Avtalslösa branscher som är typiska för ekonomer är till exempel

  • handelsbranschen
  • revisions- och konsultationsbranschen
  • livsmedelsbranschen och
  • försäkringsbranschen.

I kollektivavtalslösa branscher bestäms anställningsvillkoren utifrån lagstiftningen och eventuella bolagsstadgar. I en del branscher har andra personalgrupper ett eget kollektivavtal och i dessa branscher tillämpas i tillämpliga delar till exempel kollektivavtalet för arbetstagare eller tjänstemän på de högre tjänstemännen. Om kollektivavtalet för en annan personalgrupp tillämpas på högre tjänstemän avtalas detta vanligen i personens arbetsavtal.

.

Förtroendeombudet representerar personalen

I branscher där en personalgrupp inte har rätt att välja en förtroendeman som avses i ett kollektivavtal, till exempel då ett kollektivavtal saknas, kan personalgruppen bland sig välja ett förtroendeombud.

I frågor som gäller avtalslösa branscher får du hjälp av:

Handelsbranschen

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Revisions- och konsultationsbranschen

Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439

Livsmedelsbransche

Lindberg Tage
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358405133969

Försäkringsbranschen

Sipilä Riikka
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400458226